Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy. Sąd Najwyższy uznał kasację RPO

Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy. Sąd Najwyższy uznał kasację RPO

Rowerzysta, zdjęcie ilustracyjne
Rowerzysta, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. lzf
Sąd Najwyższy orzekł, że nie można odebrać prawa jazdy osobie, która jechała na rowerze pod wpływem alkoholu. Wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich skierował kasację w tej sprawie.

Rzecznik w kasacji podniósł zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego. Powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 2015 r., w którym podkreślono, że w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych. Zdaniem RPO treść środka karnego orzeczono w sposób sprzeczny ze wskazanym przepisem, co było rażącym naruszeniem.

Sąd Najwyższy uznał, że kasacja RPO wniesiona na korzyść rowerzysty była zasadna. SN w ciągu niecałego miesiąca od wniesienia kasacji, uwzględnił ją w całości i uchylił zaskarżony wyrok w części, którą orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

„W obowiązującym stanie prawnym Sąd Rejonowy skazując rowerzystę za wykroczenie polegające na kierowaniu rowerem w stanie nietrzeźwości i orzekając wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, dopuścił się rażącej obrazy art. 87 § 4 k.w” – stwierdził Sąd Najwyższy.

SN zaznaczył, że rozpoznając sprawę ponownie, Sąd Rejonowy orzeknie w przedmiocie zakazu prowadzenia pojazdów zgodnie z naruszonym przepisem.

Czytaj także:
Rozmowa przez telefon i ozdabianie tablic rejestracyjnych. Zobacz aktualny taryfikator punktów karnych

Czytaj także

 0