Jest wniosek prokuratury o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność

Jest wniosek prokuratury o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność

prokuratura, wyrok, postępowanie, sąd (fot. zolnierek/fotolia.pl) 
Prokurator Okręgowy w Gliwicach 9 kwietnia 2018 roku wniósł o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Wniosek do Sądu Rejonowego w Gliwicach został skierowany na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawą wniesienia wniosku jest rażące naruszanie prawa przez Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność oraz brak warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i statutem.

Prokurator zawnioskował jednocześnie o połączenie złożonego wniosku do wspólnego rozpoznania z wnioskiem Starosty Wodzisławskiego z 16 lutego 2018 roku. Prokurator wniósł ponadto o wydanie tymczasowego zarządzenia o zawieszeniu w czynnościach zarządu Stowarzyszenia i wyznaczenie przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia.

Prokurator Okręgowy w Gliwicach wniósł o przeprowadzenie przez Sąd wielu dowodów, w tym przesłuchanie świadków, przesłuchanie określonych osób w charakterze strony, przeprowadzenie dowodów z dokumentów i z zapisu video.

Postępowanie, które doprowadziło do skierowania wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, było prowadzone równolegle ze śledztwem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Dotyczy ono publicznego propagowania nazistowskiego ustroju państwa, poprzez przeprowadzenie obchodów rocznicy urodzin Adolfa Hitlera. Miało to miejsce 13 maja 2017 roku w Wodzisławiu Śląskim.

W toku tego postępowania prokuratura ogłosiła zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 256 par. 1 kodeksu karnego siedmiu osobom: Tomaszowi R., Adamowi B., Dawidowi K., Mateuszowi S., Adrianowi K., Krystianowi Z. i Dorocie R.

Źródło: Prokuratura Krajowa