Powstanie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Czym się zajmie?

Powstanie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Czym się zajmie?

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / igor_kell
Sejm przegłosował w czwartek ustawę zakładającą powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który ma zapobiegać, wykrywać oraz minimalizować skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju.

Za przyjęciem ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa głosowało 270 posłów. Przeciwko było 155, a od głosu wstrzymało się 5. Autorem projektu ustawy jest Ministerstwo Cyfryzacji. Przepisy wdrażają dyrektywę . Ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Na czym będzie polegała ochrona?

Przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, mają zapewnić ochronę cyberprzestrzeni na poziomie krajowym. Ma ona gwarantować m.in.: niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do ich świadczenia. Stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz jego rozbudowa ma umożliwić zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych oraz ograniczyć potencjalne skutki incydentów, w tym straty finansowe.

Jak będzie działała w praktyce?

Budowany system będzie obejmować operatorów usług kluczowych (m.in.: z sektora energetycznego, transportowego, zdrowotnego i bankowości), dostawców usług cyfrowych, zespoły CSIRT (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) poziomu krajowego, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa oraz pojedynczy punkt kontaktowy do komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej w dziedzinie spraw cyberbezpieczeństwa.

Operatorzy usług kluczowych będą zobowiązani do wdrożenia skutecznych zabezpieczeń, szacowania ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz przekazywania informacji o poważnych incydentach oraz ich obsługi we współpracy z CSIRT poziomu krajowego. Wymienione podmioty będą również zobowiązane do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo świadczonych usług, obsługi i zgłaszania incydentów oraz udostępniania wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będą również włączone organy administracji publicznej, a także przedsiębiorcy telekomunikacyjni – w sposób zharmonizowany z istniejącymi uregulowaniami w tym zakresie.

Kto jeszcze zostanie objęty tą ustawą?

Wymaganiami z zakresu cyberbezpieczeństwa zostaną również objęci dostawcy usług cyfrowych, czyli internetowe platformy handlowe, usługi przetwarzania w chmurze i wyszukiwarki internetowe. Z racji międzynarodowej specyfiki tych podmiotów, obowiązki dla dostawców usług cyfrowych będą objęte łagodniejszym reżimem regulacyjnym. Ustawa odwołuje się tutaj do decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej.

Czytaj też:
Sejm zdecydował. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce zostanie przejęta?

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także