Prof. Łętowska na gali NRA: Mamy wojnę na interpretacje

Prof. Łętowska na gali NRA: Mamy wojnę na interpretacje

Prof. Ewa Łętowska Źródło: X-news
Profesor Ewa Łętowska skomentowała spór pomiędzy rządem i Sądem Najwyższym. Napiętą sytuację nazwała „wojną na interpretacje”.

– Mamy wojnę na interpretacje – mówiła prof. Ewa Łętowska, sędzia Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, podczas gali Naczelnej Rady Adwokackiej. – Na interpretację profesorską, interpretację praktyczną, interpretację inspirowaną chęcią zwycięstwa proponowanego rozwiązania, proponowanej interpretacji, bez względu na koszty poniesione w zakresie rzetelności rozumowań prawniczych – dodawała Łętowska. Jej zdaniem w obecnym procesie tworzenia prawa w Polsce dochodzi do naruszeń, których efektem są niejasne i dezorientujące przepisy.

Kto jest obecnie I Prezesem SN?

3 lipca prezydencki minister Paweł Mucha ogłosił, że funkcję I Prezesa SN do czasu powołania nowej osoby będzie pełnił sędzia Józef Iwulski. Ten jednak zdementował oświadczenie ministra, podkreślając, że będzie jedynie zastępował Małgorzatę Gersdorf, gdy ta nie będzie obecna w SN. Prof. Gersdorf stwierdziła wprost, że wciąż uważa siebie za I Prezes SN. Od poniedziałku 9 lipca ma udać się na urlop.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta wydała komunikat w sprawie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. „Termin wskazania osoby pełniącej obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego nie został w ustawie określony” – podkreślono. Kancelaria Prezydenta przekonuje, że od środy 4 lipca, „z mocy ustawy, a nie decyzji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje Pan sędzia Józef Iwulski”. „Zgodnie bowiem z art. 14 § 2 in fine ustawy, w razie nieobecności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego” – czytamy w komunikacie KPRP.

Nowa ustawa o SN

W myśl nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w środę 4 lipca w stan spoczynku automatycznie przejdą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

Zmian w ustawie nie uznało Zgromadzenie Ogólne sędziów SN. W czwartek 28 czerwca przyjęto dwie uchwały. W jednej z nich określono, że Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP pierwszym prezesem SN do dnia 30 kwietnia 2020 r., natomiast w drugiej sędziowie zaznaczyli, że usunięcie ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów to naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa. W opinii ZO tego typu zmiany naruszą normalne funkcjonowaniu sądu.

Czytaj też:
Naczelna Rada Adwokacka w opozycji do Prezydenta. Ogłasza „zagrożenie dla rządów prawa”