Naczelna Rada Adwokacka w opozycji do Prezydenta. Ogłasza „zagrożenie dla rządów prawa”

Naczelna Rada Adwokacka w opozycji do Prezydenta. Ogłasza „zagrożenie dla rządów prawa”

Jacek Trela
Jacek Trela / Źródło: Newspix.pl / MAREK KONRAD / FOTONEWS
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło jasne stanowisko w kwestii I prezesa Sądu Najwyższego. Nie uznali forsowanej przez PiS zmiany, według której prof. Małgorzata Gersdorf miałaby przejść w stan spoczynku z dniem 4 lipca.

„W obliczu zagrożenia dla rządów prawa, kierując się potrzebą realizacji najważniejszej powinności Adwokatury Polskiej, jaką jest stanie na straży praworządności oraz ochrona praw i wolności obywatelskich, mając na względzie treść art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, najwyższego prawa Rzeczypospolitej, w pełni podzielamy zawarte w Uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 roku stanowisko, i uznajemy, że Pani SSN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku” – czytamy w piśmie opublikowanym na portalu informacyjnym polskiej adwokatury. Dokument wydany w imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podpisany został przez prezesa NRA Jacka Trelę.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta wydała komunikat w sprawie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. „Termin wskazania osoby pełniącej obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego nie został w ustawie określony” – podkreślono. Kancelaria Prezydenta przekonuje, że od środy 4 lipca, „z mocy ustawy, a nie decyzji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje Pan sędzia Józef Iwulski”. „Zgodnie bowiem z art. 14 § 2 in fine ustawy, w razie nieobecności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego” – czytamy w komunikacie KPRP.

Nowa ustawa o SN

W myśl nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w środę 4 lipca w stan spoczynku automatycznie przejdą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

Zmian w ustawie nie uznało Zgromadzenie Ogólne sędziów SN. W czwartek 28 czerwca przyjęto dwie uchwały. W jednej z nich określono, że Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP pierwszym prezesem SN do dnia 30 kwietnia 2020 r., natomiast w drugiej sędziowie zaznaczyli, że usunięcie ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów to naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa. W opinii ZO tego typu zmiany naruszą normalne funkcjonowaniu sądu.

Czytaj też:
Iwulski: Naszym zdaniem I prezes SN w dalszym ciągu jest prof. Gersdorf

Źródło: adwokatura.pl
 21

Czytaj także