Jest stanowisko SN ws. wniosku Zbigniewa Ziobry do TK. Pisze o „rozgrywkach o utrzymanie władzy”

Jest stanowisko SN ws. wniosku Zbigniewa Ziobry do TK. Pisze o „rozgrywkach o utrzymanie władzy”

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Sąd Najwyższy wydał stanowisko dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Zbigniewa Ziobry. Wniosek dotyczył przepisów, na podstawie których SN zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sąd Najwyższy pisze, że sprawa wniosku Prokuratora Generalnego powinna zostać umorzona z powodu „niedopuszczalności wydania wyroku”.

„Działanie Prokuratora Generalnego stanowi de facto zagrożenie dla właściwego funkcjonowania TK. Do takiej sytuacji dochodzi w szczególności wówczas, gdy uczestnicy gry politycznej, a taką jest właśnie osoba pełniąca jednocześnie funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, chcą wykorzystać sąd konstytucyjny do bieżących rozgrywek o zdobycie i utrzymanie władzy. Prowadzi to bezpośrednio do instrumentalnego wykorzystania sądu konstytucyjnego i podważa autorytet i jego znaczenie ustrojowe” – ocenił Sąd Najwyższy.

Odnosząc się do merytorycznej treści wniosku Sąd Najwyższy zauważa, że stanowisko Prokuratora Generalnego zostało oparte na błędnych założeniach, które dowodzą nieznajomości uwarunkowań prawnych, do jakich doszło w Rzeczypospolitej Polskiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

„Wniosek Prokuratora Generalnego nie uwzględnia właściwości polskiego porządku prawnego po przystąpieniu do UE. Częścią tego porządku jest prawo UE, które na tle prawa stanowionego przez organizacje międzynarodowe wyróżnia szerszy zakres kompetencji Unii w porównaniu z innymi organizacjami międzynarodowymi, a przede wszystkim wiążący charakter znacznej części prawa unijnego, bezpośredni skutek prawa unijnego w stosunkach wewnętrznych państw członkowskich oraz zasada pierwszeństwa” – czytamy.

Czytaj też:
Wybrano nową Miss America. Czarnoskóra piękność opowiedziała o swoim trudnym dzieciństwie

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także