Co zrobić, żeby nie stracić 500 plus? Wkrótce mija ważny termin

Co zrobić, żeby nie stracić 500 plus? Wkrótce mija ważny termin

Minister Elżbieta Rafalska
Minister Elżbieta Rafalska / Źródło: Flickr / MRPiPS
Chcąc otrzymać świadczenie 500 plus na pełny okres, należy złożyć wniosek do końca października – przypomina Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

O świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus należy ubiegać się co rok na nowo. Wrzesień był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku. Złożenie wniosku o 500+ do 31 października gwarantuje otrzymywanie świadczenia od października tego roku do września 2019 roku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć przez internet za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej bądź w formie tradycyjnej, bezpośrednio w swojej gminie. Przy okazji składania wniosku o świadczenie wychowawcze można również złożyć wniosek o świadczenie dobry start. Przyjmowanie wniosków o to drugie świadczenia trwa do końca listopada.

Dla kogo Rodzina 500+?

W kolejnym roku obowiązywania programu nie zmieniają się zasady przyznawania świadczenia. Przysługuje ono na drugie i każde kolejne dziecko. Mogą je otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj także:
Mężczyzna popłakał się podczas wizyty policji. Zmarła mu żona, a krewni zabrali majątek

Źródło: MRPiPS

Czytaj także

 0