Sędziowie TK piszą do Julii Przyłębskiej. Chodzi o wybór składów orzeczniczych

Sędziowie TK piszą do Julii Przyłębskiej. Chodzi o wybór składów orzeczniczych

Julia Przyłębska
Julia Przyłębska Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego skierowało pismo do Julii Przyłębskiej. Sędziowie twierdzą, że Przyłębska arbitralnie podejmuje decyzje dotyczące składu orzekającego w danych sprawach, chociaż zgodnie z przepisami sędziowie powinni być wskazywani w porządku alfabetycznym.

Jak podaje onet.pl, siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego napisało pismo do Julii Przyłębskiej. „W związku z odmową załączenia uwag części sędziów Trybunału Konstytucyjnego do »Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku« oraz ignorowaniem kilku wniosków sędziów konstytucyjnych o zmianę sposobów wyznaczania składów orzekających Trybunału, wobec stwierdzenia niezgodnego z ustawą ich wyznaczenia, wnosimy o opublikowanie niniejszego stanowiska wraz z załącznikami na stronie internetowej Trybunału oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, I Prezes SN, Prezesowi NSA oraz prezesowi TSUE" – napisano.

Sędziowie w dokumencie skierowanym do Julii Przyłębskiej informowali, że już w kwietniu ubiegłego roku zwracali uwagę na to, że ich zdaniem „składy sędziowskie Trybunału Konstytucyjnego kształtowane są w sposób arbitralny”. Wskazywali na zależność między wyznaczaniem sędziów, a gwarancją bezstronnego rozpoznawania spraw. „Uregulowanie w ustawie zasad wyznaczania sędziów do składów orzekających wskazuje, że nie jest to czynność o wyłącznie organizacyjnym znaczeniu. Stanowi ona jedną z gwarancji bezstronnego rozpoznawania sprawy przez TK” – dodano w piśmie do Julii Przyłębskiej.

Siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego informowało również, jak zgodnie z ustawą powinno odbywać się wyznaczanie składów orzekających. Zadaniem prezes TK jest wskazywanie „sędziów według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę i kolejność wpływu spraw do Trybunału”. Z ustawy wynika „adresowany do Prezesa Trybunału nakaz przydzielania spraw kolejno sędziom znajdującym się na uporządkowanej alfabetycznie liście. Sztywna reguła przydziału może być modyfikowana ze względu na okoliczności przewidziane w ustawie" – twierdzą sędziowie.

Sędziowie w opublikowanym piśmie przytoczyli konkretne przypadki, które ich zdaniem świadczą o tym, że działania prezes Julii Przyłębskiej nie były zgodne z ustawą. Jak twierdzą, występuje „rażąca dysproporcja” w sprawach rozpatrywanych przez konkretnych sędziów.

Pismo skierowane do Julii Przyłębskiej podpisali: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkowicz, Marek Zubik.

Czytaj też:
„Żadna z tych spraw nie została dotąd rozwiązana”. Timmermans nie wycofa skargi na Polskę

Źródło: Onet.pl
 1

Czytaj także