Matura z matematyki nie będzie obowiązkowa? Jest propozycja NIK

Matura z matematyki nie będzie obowiązkowa? Jest propozycja NIK

Egzamin, matura, zdj. ilustracyjne
Egzamin, matura, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / tevalux11
Z raportu NIK wynika, że nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia. Świadczą o tym osiągane przez uczniów niskie wyniki: w latach 2015 - 2017 średnio co szósty nie zdał matury z tego przedmiotu.

Jak wynika z kontroli NIK, z nauczaniem matematyki w polskich szkołach nie jest najlepiej. Potwierdzają to osiągane przez uczniów wyniki. Ponad 42 proc. uczniów skontrolowanych przez NIK szkół ponadgimnazjalnych w latach 2015 - 2017 otrzymało z matematyki na świadectwie tylko ocenę dopuszczającą (tj. dwójkę). W gimnazjum takich uczniów było 23 proc., a w szkołach podstawowych - 10 proc. Z drugiej strony ocenę celującą z matematyki (6) na świadectwach w kontrolowanych szkołach otrzymało tylko 4 proc uczniów gimnazjów, 2 proc. uczniów podstawówek i zaledwie 1 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Problemy na egzaminach

Dane uzyskane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazują, że uczniowie mają z matematyką większe problemy niż z pozostałymi przedmiotami. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015 - 2017 średnio wyniósł 55 proc., podczas gdy z języka polskiego - 60 proc., a z języka angielskiego - 73 proc. Co szósty uczeń nie zdał egzaminu maturalnego z matematyki.

W związku z tym, NIK zaproponował rozważenie, czy egzamin maturalny z matematyki powinien być obowiązkowy. Eksperci powołali się na wyniki badań międzynarodowych zgodnie z którymi uczniowie z krajów, w których matematyka nie jest obowiązkowa na maturze (np. Finlandia) osiągają znacznie lepsze wyniki w nauce. Kontrolerzy NIK zauważyli również, że nie można wskazać, że obowiązkowy dla wszystkich uczniów egzamin maturalny z matematyki ma bezpośredni wpływ na miejsce danego państwa w rankingu innowacyjności gospodarki.

„Uznając bezsprzecznie interdyscyplinarną wartość matematyki, należy podkreślić, że obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki nie stanowi sam jako taki wartości dodanej w procesie nauczania w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą. Wręcz przeciwnie, jest istotnym obciążeniem (czas i koszty korepetycji, stres) dla prawie jednej trzeciej osób kończących ten typ szkoły” - czytamy w raporcie.

Pełen raport na temat nauczania matematyki w szkołach jest dostępny na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj także:
Jakubiak: Za Platformy Obywatelskiej dzieci kradły sobie kanapki w szkołach

Czytaj także