Prezydent podpisał nowelę ustawy, która ma ułatwić wdrożenie 5G

Prezydent podpisał nowelę ustawy, która ma ułatwić wdrożenie 5G

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Jej celem jest między innymi nowelizacja przepisów w zakresie gospodarowania częstotliwościami oraz opłat za nie.

W poniedziałek 25 marca 2019 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Jak podaje bankier.pl, nowela dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego, a także ma na celu wdrożenie zmian, które mają usprawnić wprowadzenie technologii 5G (technologia mobilna piątej generacji) w Polsce.

Najważniejsze zmiany, które zakłada podpisana przez prezydenta ustawa obejmują:

  • rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym;
  • usprawnienie postępowania selekcyjnego na rezerwację częstotliwości (przetarg, aukcja, konkurs);
  • wprowadzenie dodatkowej przesłanki umożliwiającej cofnięcie lub zmianę rezerwacji częstotliwości przez Prezesa UKE z urzędu, w związku z koniecznością realizacji zobowiązań wynikających z wiążących RP umów międzynarodowych lub z aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami;
  • umożliwienie Prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne. Postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym, jak staną się dostępne;
  • uchylenie obowiązku oznaczania znakiem ostrzegawczym urządzenia radiowego stanowiącego urządzenie klasy 2 (tj. urządzenie, wobec którego państwo członkowskie stosuje ograniczenia w zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku lub wobec którego istnieje wymóg uzyskania pozwolenia na jego używanie) oraz delegacji do wydania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozporządzenia określającego sposób i wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym, a także uchylenie przepisu o karach grożących za brak oznakowania;
  • wprowadzenie możliwości dokonania przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, zmiany przydzielonych rezerwacji częstotliwości, w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości;
  • przyznanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji uprawnienia do określenia, w drodze rozporządzenia, harmonogramu rozdysponowania częstotliwości w celu realizacji polityki państwa w obszarze gospodarowania częstotliwościami;
  • wykreślenie przepisu dotyczącego emisji telewizyjnych w sposób analogowy i rezerwacji częstotliwości dla telewizji analogowej w związku z zaprzestaniem emisji telewizyjnych prowadzonych w ten sposób;
  • wydłużenie terminu na wpis urządzeń do rejestru urządzeń prowadzonego przez Prezesa UKE. Prezes UKE będzie miał 14 dni roboczych od dnia otrzymanie wniosku na dokonanie wpisu urządzenia do rejestru.

Czytaj także:
Schetyna wyprzedza Kaczyńskiego w rankingu nieufności. Komu Polacy najbardziej ufają?

Źródło: Prezydent.pl / Bankier.pl

Czytaj także

 3
  • Wielu naukowcow ostrzega przed bardzo szkodliwym wplywem 5G na organizm czlowieka. Oby pan prezydent nie zalowal, ze przyklada reke do zwiekszenia ilosci osob, ktore zachoruja na raka. Nie wspominajac o innych uciazliwych dolegliwosciach, ktore wciaz a sie z przebywaniem w poblizu wiez telekomunikacyjnych, czesto ustawianych na dachach domow. Nie bez powodu normy czestotliwosci promieniowanoa w wielu krajach nie pozwalaja na  stosowanie 5G. Na przyklad Austria.