Wspólny komunikat MRPiPS i MEN: Zalecamy czasowe zwolnienie uczniów z obowiązku świadczenia pracy

Wspólny komunikat MRPiPS i MEN: Zalecamy czasowe zwolnienie uczniów z obowiązku świadczenia pracy

Marlena Maląg i Dariusz Piontkowski
Marlena Maląg i Dariusz Piontkowski Źródło:Newspix.pl / TEDI
W czwartek wieczorem we wspólnym komunikacie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zaapelowali o zwolnienie uczniów z obowiązku świadczenia pracy.

„W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty” – napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

Poinformowali ponadto, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Czytaj też:
Dzień Świętego Patryka. Parada przesunięta w czasie. Po raz pierwszy od 250 lat