Enea w wyjątkowy sposób świętuje 100-lecie urodzin Jana Pawła II

Enea w wyjątkowy sposób świętuje 100-lecie urodzin Jana Pawła II

Jan Paweł II w 2004 roku
Jan Paweł II w 2004 roku Źródło:Shutterstock / Alessia Pierdomenico
Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Enea wraz ze stowarzyszeniem Emobi realizuje projekt poświęcony papieżowi – Polakowi. W ten sposób chce ukazać ekologiczne dziedzictwo Jana Pawła II i zwrócić uwagę na to, że odpowiedzialność za klimat spoczywa na każdym z nas.

Na to, że ekologia w naszym codziennym życiu jest ważna, wskazywał już Jan Paweł II. To on jako pierwszy wśród ludzi Kościoła głośno promował ochronę klimatu i środowiska, nawoływał do poszanowania najbliższego otoczenia, świata zwierząt i roślin.

Dziś coraz więcej krajów, regionów, a nawet globalnych koncernów określa własne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla powstrzymania zmian klimatycznych. Drogą do tego jest m.in. racjonalna transformacja krajowych sektorów energetycznych. Zdają sobie z tego sprawę polscy wytwórcy energii, również Grupa Enea, wicelider w produkcji energii elektrycznej w Polsce, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji swoich aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii. Jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo, Grupa angażuje się też w projekty ekologiczne, dbając o otoczenie, zwłaszcza tam, gdzie znajduje się jej infrastruktura energetyczna, a Grupa jest obecna biznesowo.

Środowisko i jego ochrona

Działalność przemysłowa i gospodarcza firm wiąże się z oddziaływaniem na ekosystem. Wyrazem odpowiedzialności biznesu zaś są działania, które pozwolą ograniczyć ten wpływ. Dlatego Grupa Enea podejmuje działania minimalizujące negatywny wpływ, przy zachowaniu równowagi między potrzebami technicznymi, celami finansowymi i ekologią.

W ramach swojej odpowiedzialności wobec środowiska spółka efektywnie dba o kwestie środowiskowe w każdym obszarze swojej prowadzonej działalności. Modernizacje aktywów wytwórczych Grupy odbywają się z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii, a ich celem jest dostosowanie elektrowni do rygorystycznych unijnych standardów środowiskowych, w tym konkluzji BAT. Zrównoważona i odpowiedzialna transformacja Grupy Enea znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. Cel to 30% redukcja wartości wskaźnika emisji CO2 w perspektywie do 2030 r. Enea wspiera również rozwój ekosystemu elektromobilności w Polsce, włączając się w projekty budowy sieci ładowarek do samochodów elektrycznych oraz modernizując swoją infrastrukturę elektroenergetyczną i zwiększając potencjał sieci.

Eko-przesłanie Watykanu

Problemy ochrony środowiska są przedmiotem coraz bardziej złożonych analiz nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Także Watykan postanowił postawić na eko. Na terenie tego najmniejszego państwa na świecie ustawiono kilkanaście punktów ładowania samochodów elektrycznych. Już ponad 10 lat temu zainstalowano 2400 paneli fotowoltaicznych na dachu Auli Pawła VI, co doprowadziło do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i pozwala zaoszczędzić 80 ton ropy naftowej rocznie. To właśnie Watykan stał się również wzorem i rekordzistą w eliminacji jednorazowego plastiku.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że papieska refleksja nad współczesną kulturą, przyrodą i naturalnym środowiskiem człowieka rozwijana była przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który w swoim nauczaniu oraz opublikowanych dokumentach poświęcił tak dużo miejsca problematyce ochrony środowiska. Wprowadził do rozważań Kościoła szeroko rozumianą kwestię ekologiczną i ekologię ludzką, jest prekursorem działań, które dziś nabrały globalnego znaczenia. To Jan Paweł II po raz pierwszy wypowiedział się na temat transformacji energetycznej, energii odnawialnej, rozwoju fotowoltaiki czy biomasy i to już w listopadzie 1980 roku podczas seminarium „Energia i ludzkość”. I to w końcu papież – Polak już 40 lat temu ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów.

Z jego licznych wypowiedzi do rodaków ogromne wrażenie zrobiła homilia, wygłoszona 12 czerwca 1999 roku w Zamościu, o świadomych skutkach ubocznych transformacji i gospodarczego doganiania standardów najbogatszych państw europejskich. Poprosił wtedy Polaków, by nie zapominali o obowiązku ochrony swojej Ojczyzny przed ekologicznym zniszczeniem.

Projekt ku czci papieża - Polaka

– Setna rocznica urodzin Wielkiego Polaka jest doskonałą okazją do przypomnienia nam wszystkim bogactwa jego życia i nauk. Wraz ze stowarzyszeniem Emobi realizujemy projekt poświęcony postaci Karola Wojtyły – wyjaśnia Magdalena Hilszer, dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji w Enei. – Chcemy wspólnie promować jego nauczanie w zakresie ochrony klimatu i środowiska oraz świadomości ekologicznej, budować w społeczeństwie postawę odpowiedzialności za otoczenie – podkreśla Magdalena Hilszer.

Emobi (Instytut Rozwoju Elektromobilności i Zrównoważonego Transportu) na co dzień zajmuje się promocją elektromobilności, edukacją ekologiczną oraz interdyscyplinarną edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem wspólnego projektu jest ukazanie ekologicznego dziedzictwa Jana Pawła II i promowanie jego nauczania w zakresie klimatu, ochrony środowiska i „ekologicznego nawrócenia“.

– Tą inicjatywą chcemy pokazać jak ważna jest edukacja ekologiczna i zwiększanie świadomości, że klimat jest dobrem wspólnym, o co prosił Polaków nasz Papież. Elektromobilność, którą promuje Emobi ma pomóc w zatrzymaniu degradacji środowiska i zanieczyszczenia powietrza. Już Jan Paweł II mówił o „grzechu ekologicznym”, uwrażliwiając nas na potrzeby środowiska i konieczność dbania o naturalne zasoby dla siebie i kolejnych pokoleń – mówi Magdalena Taczkowska z Emobi.

Używanie samochodów elektrycznych ma doprowadzić też do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla i ozonu. Sam papież Franciszek mógł się przyjrzeć atutom używania takiego pojazdu, ponieważ dostał elektryczny trójkołowiec z Polski. Wydarzenie miało miejsce w ramach 1. Emobilnej Pielgrzymki, której organizatorem był Emobi.

Podczas realizacji projektu poświęconemu papieżowi będzie można zobaczyć wystawę „Ekologiczne dziedzictwo Jana Pawła II”, poruszającą wiele ważnych tematów związanych z ochroną środowiska. Wystawa będzie dostępna zarówno w formie stacjonarnej, jak i objazdowej, realizowanej w Europie, Ameryce Południowej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Inicjatywa Ekologiczne dziedzictwo nie ogranicza się bowiem tylko do Polski, ale pragnie być promocją bogactwa naszego kraju w świecie. A Jan Paweł II jest najlepszym ambasadorem polskiej przyrody w świecie.

Pokazany zostanie również film dokumentalny o naszym rodaku i Papieżu ludzkich serc. Widzowie wyruszą w podróż z Janem Pawłem II po malowniczych zakątkach polskiej przyrody. Chętni będą mogli wziąć natomiast udział w konkursie artystycznym pod nazwą „Komiks ekologiczny z JPII”. Akcja ma charakter międzynarodowy, na obecną chwilę uczestniczą w nim dzieci, młodzież i dorośli z 14 krajów świata, szczególną popularność zdobył w krajach Ameryki Południowej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na specjalnie utworzonej stronie Facebook opatrzonej hasztagiem #100jp2.

Dodatkowo projekt ma też promować na arenie międzynarodowej polskie deklaracje z COP24: Just Transition and Solidarity, Driving Change Together, Lasy dla Klimatu.

Enea dba o środowisko

To nie jedyna inicjatywa podjęta przez Grupę Enea.
- Najcenniejsze są dla nas akcje, które organizują i przeprowadzają nasi pracownicy – wolontariusze. Takie działania są namacalnym dowodem na to, że ochrona środowiska jest dla nich ważna i ma ogromne znaczenie dla społeczności, z których wywodzą się nasi pracownicy - podkreśla Magdalena Hilszer. Spółka aktywnie wspiera m.in. dyrekcję Lasów Państwowych, a pracownicy Enei wzięli udział w #TrashChallengeEnei, sprzątając lasy oraz brzegi rzek na terenach działania spółek Grupy. Enea dba również w szczególny sposób o ptaki i owady. Te ostatnie w specjalnie przygotowanej stołówce-łące w Elektrowni Kozienice mogą korzystać z różnorodnych gatunków roślin miododajnych. Powstał tam również hotel dla pszczół.

Natomiast w północno-zachodniej Polsce Enea Operator od trzydziestu lat dba o bocianie gniazda na słupach energetycznych. Pracownicy budują tam specjalne platformy, dzięki którym ptaki mogą bezpiecznie gniazdować. Postawiono już 3,3 tys. takich konstrukcji. Z podobnych platform mogą korzystać również zagrożone wyginięciem rybołowy - średniej wielkości ptaki drapieżne. W tym roku w województwie lubuskim i na Pomorzu Zachodnim przybyło 22 nowych platform. W sumie na dwudziestometrowych słupach energetycznych jest ich już 33, a rybołowy coraz częściej budują na nich swoje gniazda.

Czytaj więcej na stronie Gintrowski.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą Enea.