Otwarte granice? W tych krajach Polaków czeka kwarantanna lub zakaz wjazdu

Otwarte granice? W tych krajach Polaków czeka kwarantanna lub zakaz wjazdu

Granica Polski, zdjęcie ilustracyjne
Granica Polski, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Sahara Frost
Które granice są otwarte? Gdzie obowiązuje Polaków 14-dniowa kwarantanna? Do którego kraju nie można wjechać? – takie pytania zadaje sobie wiele osób chcących podróżować po Europie i świecie w dobie koronawirusa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikuje informacje dotyczące obowiązujących ograniczeń.

Choć Unia Europejska nalega na otwieranie granic, niektóre kraje wciąż pozostają zamknięte dla przyjezdnych. Przy wjeździe do części z nich, w tym do Hiszpanii, wciąż obowiązuje kwarantanna. W większości krajów UE jednak granice są już otwarte, a kwarantanna nie obowiązuje – wynika z informacji MSZ aktualnych na 16 czerwca, opublikowanych we wtorek.

twitter

MSZ zamieścił we wpisie na profilu na Twitterze „Polak za granicą” mapę Europy z podziałem państw na te, w których granice są otwarte i nie obowiązuje 14-dniowa kwarantanna po wjeździe, te, w których obowiązuje kwarantanna lub granice są zamknięte, oraz takie, które dopuszczają wjazd warunkowo. Wszelkie zamieszczone dane odzwierciedlają stan na 16 czerwca.

Dodatkowe informacje resort publikuje również na swojej stronie internetowej w zakładce „informacje dla podróżujących”.

Dokąd Polacy mogą jechać bez kwarantanny?

Z danych MSZ wynika, że granice są już otwarte (i nie obowiązuje kwarantanna) w Niemczech, Szwecji, na Litwie, Łotwie, w Estonii, na Ukrainie, w Belgii, Holandii, Austrii, Portugalii, Włoszech, Szwajcarii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Albanii.

Granice zamknięte albo kwarantanna

Granice pozostają zamknięte lub po wjeździe do kraju czeka nas 14-dniowa kwarantanna w: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Norwegii, Rumunii, Słowenii, na Białorusi, w Mołdawii, w Czarnogórze, Macedonii Północnej i na Malcie. Także granica Węgier pozostaje zamknięta dla obywateli polskich w ruchu osobowym (turystycznym) do odwołania.

Francja, Dania, Finlandia – wjazd warunkowy

Pozostałe państwa dopuszczają wjazd warunkowo. W przypadku Francji oznacza to, że wymagane jest okazanie deklaracji celu podróży według przygotowanego wzoru oraz deklaracji o niewykazywaniu objawów zakażenia COVID-19 i braku kontaktu z osobą zakażoną. Wjazd jest dozwolony dla obywateli polskich, którzy nie wykazują symptomów zakażenia.

Do Danii mogą wjechać jedynie obywatele polscy, którzy mają uzasadniony powód wjazdu, którym nie mogą być cele turystyczne. Granice duńskie pozostają zamknięte do 31 sierpnia, a wjeżdżać mogą jedynie osoby m.in. mające legalny pobyt w Danii lub stałe zatrudnienie w Danii, mające małżonka zamieszkującego w Danii.

Finlandia częściowo zniosła kontrole na granicach, jednak utrzymała je na granicy ze Szwecją i Rosją do 14 lipca. Polacy przy wjeździe muszą zatem liczyć się z koniecznością odbycia rozmowy z funkcjonariuszem fińskiej Straży Granicznej. MSZ zaleca również posiadanie dokumentów udowadniających potrzebę wjazdu do Finlandii (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni).

Co z Czechami?

Czechy umożliwiły tranzyt przez swój kraj Polakom i wznowienie ruchu turystycznego od 15 czerwca. Polska w systemie czeskim została uznana za kraj „niskiego ryzyka”, co oznacza, że obywatele polscy przy wjeździe do Czech nie są zobowiązani do przedłożenia negatywnego testu na obecność koronawirusa, czy poddania się kwarantannie. MSZ zastrzegł jednak, że klasyfikacja Polski może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej.

Słowacja – ograniczenia we wjeździe dla Polaków

Przeciwnie została zakwalifikowana Polska przez innego z południowych sąsiadów – Słowację. Władze tego kraju nie zaklasyfikowały Polski do listy państw bezpiecznych pod względem zagrożenia epidemicznego. W związku z tym nadal niemożliwy jest swobodny przejazd polskich obywateli przez Słowację. Niedozwolony jest wjazd/tranzyt w celach turystycznych i pracowniczych. Powrót do Polski jest możliwy bez ograniczeń, tranzyt do innego państwa UE wymaga uzyskania zgody władz słowackich. Ponadto kontrole na Słowacji obarczone są karą mandatu w wysokości 1659 euro.Czytaj też:
„Odwołany, odwołany”. Loty przywrócone, ale ruchu na Lotnisku Chopina prawie nie ma