"Powołaniem człowieka jest miłość do ludzi"

"Powołaniem człowieka jest miłość do ludzi"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zakończyła się procesja Drogi Krzyżowej ulicami warszawskiego Starego Miasta. Uczestniczyło w niej - według szacunków policji - ok. 10 tys. osób. Przewodnim hasłem Drogi Krzyżowej były słowa Chrystusa "Przypatrzcie się powołaniu waszemu".

Drogę Krzyżową prowadzili prymas Polski kard. Józef Glemp i biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Janusz Jagucki. Pod Kolumną Zygmunta podczas XII stacji słowo pasterskie do wiernych wygłosił metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz.

Arcybiskup podkreślił m.in., że powołaniem człowieka jest miłość do Boga i ludzi. Dodał, że najlepiej wyraża się ono w śmierci Jezusa, który poświęcił swoje życie, aby odkupić grzechy innych.

"Wy, młodzi, szczególnie pytajcie, jaka jest wasza miłość, która was przygotowuje do pięknego i owocnego życia małżeńskiego i rodzinnego. Rodzice pytajcie o owoc miłości w rodzinie wobec dzieci, wobec współmałżonka. Wszyscy, którzy tu jesteście i pełnicie jakiekolwiek społeczne funkcje, pytajcie czy wasza miłość jest podobna do tej, którą pokazał Chrystus w Wieczerniku, gdy się przepasał i obmył nogi Apostołom".

Droga Krzyżowa rozpoczęła się sprzed kościoła św. Anny. Jej uczestnicy przeszli następnie Krakowskim Przedmieściem, ulicą Miodową do Pomnika Powstania Warszawskiego, następnie ulicą Długą do Barbakanu i Rynku Starego Miasta, później ulicą Zapiecek i Piwną do Pl. Zamkowego i Katedry na ul. Świętojańskiej.

Na czele procesji szli harcerze z płonącymi pochodniami. Tuż za nimi przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych - m.in. studenci, harcerze, strażacy, policjanci, wojskowi oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej nieśli sześciometrowy, ważący ponad 100 kilogramów, krzyż. Pod koniec Drogi Krzyżowej został on przeniesiony przez przedstawicieli samorządu warszawskiego i parlamentarzystów do Archikatedry św. Jana Chrzciciela.

Na poszczególnych stacjach studenci i wykładowcy warszawskiej Akademii Teatralnej odczytywali rozważania oparte na tekstach Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Do procesji dołączali się też wierni czuwający w kościołach znajdujących się na Starym Mieście. Wielu z nich niosło zapalone świece.

Abp Nycz w swoim słowie pasterskim podziękował wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy wzięli udział w uroczystości.

Wielki Piątek w Kościele katolickim jest dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. Centrum liturgii wielkopiątkowej to uroczysta adoracja Krzyża. Często tego dnia odtwarzane jest całe kalwaryjskie misterium Męki Pańskiej, po którym wierni czuwają przy symbolicznym Grobie Jezusa aż do Wielkiej Nocy. Droga Krzyżowa ulicami warszawskiej Starówki przechodzi już po raz trzynasty; pierwszy raz zorganizowano ją w 1994 roku.

ab, pap

 0

Czytaj także