Watykan wprowadził zmiany w popularnej modlitwie. Episkopat zareagował

Watykan wprowadził zmiany w popularnej modlitwie. Episkopat zareagował

Zmiany w Litanii do świętego Józefa
Zmiany w Litanii do świętego Józefa / Źródło: Pexels
Polski Episkopat wprowadził nowe brzmienie siedmiu wezwań Litanii do świętego Józefa. Zmiany w tej kwestii wprowadziła wcześniej Stolica Apostolska. Opublikowano nową treść modlitwy.

W maju 2021 Watykan ogłosił siedem nowych wezwań w Litanii do świętego Józefa. 12 czerwca Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim. Nowy tekst przygotowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

Zmiany w Litanii do świętego Józefa

W nowym brzmieniu Litanii do świętego Józefa znalazły się następujące wezwania: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących oraz Patron ubogich. Nowy tekst obowiązuje z dniem podjęcia uchwały.

Litania do świętego Józefa:

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Czytaj też:
Wróciły nabożeństwa majowe. Tymczasem zmienił się tekst Litanii loretańskiej

Źródło: WPROST.pl / episkopat.pl
+
 0

Czytaj także