TSUE: System odpowiedzialności sędziów w Polsce niezgodny z prawem UE

TSUE: System odpowiedzialności sędziów w Polsce niezgodny z prawem UE

TSUE, zdjęcie ilustracyjne
TSUE, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / nitpicker
TSUE podjął decyzję dotyczącą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według Trybunału system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

w 2019 roku wniosła skargę do TSUE stwierdzając, że Polska naruszyła unijne prawo. Chodzi o wprowadzony w 2017 roku model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i utworzoną w ramach reformy Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Zdaniem KE te zmiany nie gwarantują niezależności i bezstronności Izby, której członkowie zostali wyłonieni przez KRS (15 członków Rady zostało wybranych przez Sejm).

TSUE: Izba Dyscyplinarna niezgodna z prawem UE

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że „w ogłoszonym 15 lipca wyroku TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa ”.

W opinii TSUE „z uwagi na całościowy kontekst refom, którym niedawno został poddany polski wymiar sprawiedliwości, a w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, oraz z powodu całokształtu okoliczności towarzyszących utworzeniu tej nowej izby, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej”.

TSUE wzywa do zawieszenia działań Izby Dyscyplinarnej

W środę 14 lipca Polska została zobowiązania przez TSUE do natychmiastowego zawieszenia wszelkich działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tym samym Polska w trybie natychmiastowym musi natychmiast zawiesić wszelkie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli m.in. decydowanie ws. immunitetów sędziowskich.

W wydanym postanowieniu wiceprezes Trybunału, Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji do czasu wydania ostatecznego wyroku. „Podniesione przez Komisję zarzuty faktyczne i prawne uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych” – czytamy.

Wyrok co do istoty sprawy ma być wydany w terminie późniejszym. „Postanowienie w przedmiocie środków tymczasowych nie przesądza kwestii powództwa głównego” – podkreśla TSUE.

Czytaj też:
TSUE zdecydował ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Wzywa do zawieszenia wszelkich jej działań

Źródło: TSUE
 6

Czytaj także