Komisja Europejska wnioskuje o nałożenie kar finansowych na Polskę

Komisja Europejska wnioskuje o nałożenie kar finansowych na Polskę

Siedziba KE
Siedziba KE / Źródło: Shutterstock / symbiot
Komisja Europejska wnioskuje o nałożenie kar finansowych na Polskę. Sprawa dotyczy funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

15 lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Sędziowie tłumaczyli, że izba SN nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej.

5 sierpnia Małgorzata Manowska wydała dwa zarządzenia, które częściowo zamroziły prace Izby Dyscyplinarnej. Mimo tego, żadna ze spraw nie spadła z wokandy. Polski rząd skierował pismo do Komisji Europejskiej, w którym tłumaczono, że nie ma takich środków, które bez naruszenia niezależności sądownictwa, zawiesiłyby działanie izby, jednak ostatecznie izba w obecnej formie zostanie zlikwidowana.

KE chce kar dla Polski

Komisja Europejska zwróciła się we wtorek 7 września do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar dziennych kar finansowych w celu zapewnienia wykonania postanowienia dotyczącego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz zawieszenia przepisów wpływających na niezawisłość sędziowską. Kary miałyby obowiązywać do momentu, aż środki nałożone na mocy orzeczenia TSUE nie zostaną w pełni wdrożone.

KE nie doprecyzowała, jaką kwotę miałaby płacić Polska. Decyzję w tej sprawie ma podjąć TSUE. Warto jednak podkreślić, że na żadne państwo członkowskie nie została nigdy nałożona kara za niewykonanie środka tymczasowego. Wysokość ewentualnych kar będzie znana dopiero za pół roku, ponieważ tyle trwają unijne formalności.

twitter

KE wzywa Polskę do usunięcia uchybień

Jenodcześnie Vera Jourova przekazała, że KE rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej z powodu niezastosowania środków tymczasowych, których celem było zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej oraz niepodjęcia środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE.

twitter

„Orzeczenia TSUE muszą być respektowane w całej UE. Jest to konieczne do budowania wzajemnego zaufania zarówno między państwami członkowskimi, jak i obywatelami. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tej kryzysowej sytuacji” – napisała w mediach społecznościowych wiceprzewodnicząca .

Czytaj też:
Spór o uchwały anty-LGBT. KE zarzuca Polsce unikanie odpowiedzi i żąda wyjaśnień do połowy września

Źródło: Komisja Europejska
 30

Czytaj także