Polska w odpowiedzi do KE zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej

Polska w odpowiedzi do KE zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej

Siedziba KE
Siedziba KE / Źródło: Shutterstock / symbiot
Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że Polska w odpowiedzi do Komisji Europejskiej poinformowała o likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci.

16 sierpnia upłynął termin, w którym Polska musiała przekazać Komisji Europejskiej odpowiedź na orzeczenie TSUE i zarzuty dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości, a dokładniej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Polska będzie kontynuowała reformy sądownictwa

Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że w piśmie skierowanym do KE podkreślono, że nieefektywność systemu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów jest od wielu lat problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości i jednym z powodów niskiego zaufania do niego w polskim społeczeństwie.

„Skuteczność systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych jest fundamentem zaufania i wiarygodności wymiaru sprawiedliwości w każdym państwie członkowskim. System taki musi spełniać kryteria bezstronności oraz pewności prawa, a także zapewniać prawo do sądu, na co zwraca uwagę również TSUE. Dlatego Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów, której celem jest poprawa efektywności tego systemu” - napisano.

W odpowiedzi zawarto podsumowanie polskiego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z lat 2005-2021. Zwrócono uwagę, że nie budziło ono dotychczas po stronie Komisji Europejskiej żadnych wątpliwości. Wskazano, że problem relacji między prawem krajowym a prawem unijnym występuje w wielu państwach członkowskich, których sądy konstytucyjne podkreślają w swoim orzecznictwie prymat konstytucji krajowych oraz przyjmują ścisłą definicję zakresu kompetencji powierzonych Unii Europejskiej.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN

W piśmie poinformowano także KE o zarządzeniach I Prezes Sądu Najwyższego, w myśl których Izbie Dyscyplinarnej nie będą przekazywane do rozpoznania nowe sprawy dotyczące sędziów, jakie wpływają do Sądu Najwyższego. Podkreślono, że rząd nie posiada środków, które bez naruszenia zasady niezależności władzy sądowniczej, mogłyby spowodować zawieszenie działania izby sądu i skutków wydanych w nim orzeczeń.

W tym kontekście poinformowano o planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci, w ramach kolejnego etapu reformy wymiaru sprawiedliwości, który ma rozpocząć się jeszcze w nadchodzących miesiącach.

Spór o Izbę Dyscyplinarną

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego powinno zostać niezwłocznie zawieszone. zagroziła z kolei Polsce, że jeśli nie zastosuje się do wspomnianego wyroku, zostaną na nasz kraj nałożone kary finansowe. Tuż po wyroku TSUE, nad sprawą środków tymczasowych orzekanych przez Trybunał, pochylił się polski Trybunał Konstytucyjny. Orzekł on, że wspomniane środki tymczasowe są niezgodne z konstytucją.

Czytaj też:
Macierewicz: TVN to nie jest wolne medium. Próbuje kontynuować politykę z lat komunistycznych

Źródło: WPROST.pl
 13

Czytaj także