Rozporządzenie ws. nowych obostrzeń w Dzienniku Ustaw. Wyjaśniamy dokładnie, co się zmienia

Rozporządzenie ws. nowych obostrzeń w Dzienniku Ustaw. Wyjaśniamy dokładnie, co się zmienia

Policja, zdjęcie ilustracyjne
Policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz
W Dzienniku Ustaw pojawiła się kolejna nowelizacja rządowego rozporządzenia dotyczącego obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. W treści rozporządzenia zamieszczono jedynie wykaz zmian. Analizujemy, co się zmieniło.

29 listopada w Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmienione zostało rozporządzenie z 6 maja 2021 r. z późniejszymi zmianami. W pierwszym punkcie wymieniono szereg paragrafów i ustępów, w których wyrazy „30 listopada 2021 r”.. zostały zastąpione wyrazami „17 grudnia 2021 r”..

Nowe obostrzenia w związku z wariantem Omikron. Przedłużenie restrykcji do 17 grudnia

I tak zmiany objęły m.in.: przepisy regulujące wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym z przekroczeniem granicy Polski z Białorusią oraz przepisy regulujące obowiązek odbycia kwarantanny w przypadku przekroczenia granicy, zarówno morskiej połączeniem promowym jak i odcinkiem lądowym niezależnie od środka transportu.

Znowelizowany został również ustęp obejmujący prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness czy też działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach oraz kasyn. Zmiany wprowadzono też do prowadzenia działalności związanej z dyskotekami i klubami nocnymi lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Zmianę terminu obowiązywania obostrzeń wprowadzono także w kontekście działalności usług hotelarskich. Chodzi o udostępnienie gościom pokoi. Termin wydłużenia restrykcji obowiązuje również w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu.

Dalej w rozporządzeniu znalazła się nowelizacja przepisów o prowadzeniu działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki oraz zespołów muzycznych na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach. Kolejne wyszczególnienie terminu pojawia się w kontekście wykonywania zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców oraz przez inne instytucje kultury i podmioty działające na podstawie przepisów ustawy o muzeach. Zmiany objęły też limit 1 osoby na powierzchnię pomieszczenia ws. instytucji kultury, podmiotów działających na postawie przepisów ustawy o muzeach, galerii sztuki i innych instytucji kultury.

Rządowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Znowelizowany został też ustęp dotyczący prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach oraz działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją. Zmiany zostały także wprowadzone do przepisów dotyczących działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

Wydłużenie obostrzeń do 17 grudnia będzie też dotyczyć działalności związanej z pokojami zagadek i domami strachu oraz salami zabaw, wesołymi miasteczkami i parkami rozrywki, a także działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, działalnością salonów tatuażu i piercingu pod warunkiem, że w miejscu działalności będzie przebywać wyłącznie obsługa i obsługiwani klienci z potencjalnymi opiekunami.

Zmianę terminu obowiązywania restrykcji zaktualizowano również w odniesieniu do bibliotek publicznych i naukowych działalności polegających na udostępnianiu zbiorów oraz w odniesieniu do obiektów handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m oraz na stancjach paliw płynnych, targowiskach (straganach) oraz obiektach i placówkach świadczących usługi pocztowe. Wyszczególniono również warunki przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, hospicjum stacjonarnego oraz domów pomocy społecznej.

Zmiany objęły też przepisy dotyczące wykonywania zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonująca zadania o charakterze publicznym, które mogą podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Znowelizowano również ustęp ustawy o nakazie udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów w celu zwalczania pandemii, jeżeli są one przewidziane w stosownej ustawie.

Dłuższe ograniczenia w komunikacji zbiorowej

17 grudnia wprowadzono również do przepisu o przemieszczaniu się pieszo oraz statkiem powietrznym. Przedłużono też termin dotyczącą nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej i śródlądowej, w miejscach ogólnodostępnych i w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Obowiązywanie przepisów zostało także wydłużone w stosunku do zakazu organizowania lub udziału w zgromadzeniach, również w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Zmiany objęły też przepisy dotyczące spotkania lub zebrań mających na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii, organizowanych przez organizacje harcerskie i skautowe objęte honorowym protektoratem prezydenta. Ostatnia nowelizacji obostrzeń dotyczy zakazu organizowania i udziału w innych określone zgromadzeniach, w tym imprezach spotkaniach i zebraniach.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Zmiana w długości trwania kwarantanny

Druga zmiana w rozporządzeniu poza terminem obowiązywania obostrzeń dotyczyła obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy, która została wydłużona z 10 do 14 dni. Nowelizacji uległ również przepis o skróceniu obowiązku kwarantanny, który nie stosuje się w odniesieniu do osoby, która rozpoczęła podróż z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA oraz Zimbabwe. Wówczas kwarantanna wynosi 14 dni.

Zmianie uległ również ustęp o kwarantannie dotyczącej osoby rozpoczynającej podróż z kraju nienależącego do strefy Schengen lub do UE, chyba że to państwo uzgodniło z Polską zasady przepływu osób. Zamiast siedmiu dni kwarantanna będzie trwała osiem, a test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 zastąpiono „molekularnym testem diagnostycznym RT-PCR”.

Inne brzmienie uzyskał również przepis o zwolnieniu z obowiązku kwarantanny u osób, które m.in. przechorowały koronawirusa, są zaszczepione, zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji.

Nowe obostrzenia. Limit jednej osoby na powierzchnię 10 m kw. zwiększony do 15 m kw.

Kolejne zmiany dotyczyły zastąpienia limitu jednej osoby na 10 m kw. powierzchni na 15 m kw. Stało się tak w przepisach dotyczących prowadzenia działalności związanej z siłowniami, klubami i centrami fitness oraz działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach i kasynach z wyłączeniem kasyna internetowego. Tak samo jest w przypadku działalność zespołów muzycznych w pomieszczeniach oraz w przypadku wykonywania zadań edukacyjnych i animacyjnych, czy też prowadzenia działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice.

Dalej wspomniane zmiany dotyczą prowadzenia działalności przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów o muzeach, galerie sztuki i inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą oraz bibliotek publicznych i naukowych działalności polegających na udostępnianiu zbiorów. Przepis będzie też dotyczył obiektów i placówek świadczących usługi pocztowe oraz obiektach związanych z prowadzeniem sal zabaw, pokojów zagadek lub domów strachu.

Limit jednej osoby na 15 m kw. powierzchni zaktualizowano co do przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nowe obostrzenia. Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

Ograniczone do 100, zamiast 150 osób, zostały działalności związane z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Następnie obostrzenie dotyczy zmniejszenia obłożenia z 75 do 50 proc. Chodzi o usługi hotelarskie i dostępność pokoi dla gości, ogródki gastronomiczne czy udostępnienia widzom miejsca na widowni w przypadku działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach oraz działalności zespołów muzycznych.

Limit obłożenia ustalono też dla działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach oraz w basenach, aquaparkach i obiektach sportowych zamkniętych, a także działalności związanej z wesołymi miasteczkami, parkami rozrywki, salami zabaw oraz obiektami i placówkami świadczącymi usługi pocztowe.

Z 500 do 250 został zmniejszony limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.

Nowe obostrzenia. Organizowanie lub udział w zgromadzeniach

Kolejnym zmianom uległ także ustęp dotyczący organizowania lub udziału w zgromadzeniach. Maksymalna liczba osób została zmniejszona ze 150 do 100. W zgromadzeniach w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych obłożenie budynku lub innego obiektu kultu religijnego zostało zredukowane z 75 proc. do 50 proc. W przypadku organizowania i udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej limit 150 osób został ograniczony do 100.

Czytaj też:
Sprawdzanie paszportów covidowych. Minister zdrowia podał instrukcję

Źródło: WPROST.pl / dziennikustaw.gov.pl