"Polska krajem udanych reform"

"Polska krajem udanych reform"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rozpoczynający we wtorek wizytę w Warszawie prezydent Macedonii Branko Crwenkowski wskazał Polskę, w tym jej członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, jako przykład udanych reform państwa niegdyś należącego do bloku wschodniego.

"Polska to kraj, z którego do państw za żelazną kurtyną nadeszły nowe perspektywy" - zauważył prezydent Macedonii. - "Moja wizyta w Polsce to zwiastun przyszłego pogłębienia stosunków między naszymi krajami. Nic tych relacji nie obciąża i jesteśmy na dobrej drodze dalszego rozwoju naszych związków politycznych i gospodarczych. Istnieje znaczny potencjał współpracy gospodarczej, szczególnie teraz, gdy Polska należy do UE i NATO".

Wzrost gospodarczy, liczącej 2 mln mieszkańców Macedonii, Bank Światowy ocenia na około 4 proc. rocznie. Republika chciałaby ostatecznie przystąpić do Unii Europejskiej w 2010 roku. W grudniu 2005 roku na szczycie w Brukseli otrzymała status kraju kandydującego, lecz nie wyznaczono jeszcze terminu rozpoczęcia negocjacji członkowskich. Jedną z przeszkód na drodze do integracji z Unią jest nazwa kraju, której sprzeciwia się Grecja, argumentując, że Macedonia jest historyczną nazwą części terytorium greckiego.

W 2003 roku Macedonia wraz z Chorwacją i Albanią podpisały Kartę Adriatycką, w której Waszyngton zobowiązał się pomóc tym krajom w wejściu do NATO. Prezydent Crwenkowski spodziewa się, że Skopje zostanie zaproszone do NATO już w 2008 roku.

"Najważniejsze jest to, że większość obywateli Republiki Macedonii mocno popiera integrację z NATO i UE. (...) Omówię te kwestie z gospodarzem, prezydentem Kaczyńskim. Poruszę też sprawę polskich doświadczeń dotyczących zagadnień euroatlantyckich, dla nas nieocenionych" - podkreślił.

"Nie ma dla Macedonii alternatywy wobec integracji europejskiej" -  dodał, zauważając, że Macedonia "jest w stadium intensywnych reform" i wypełnia większość zaleceń Komisji Europejskiej.

Jak poinformowała kancelaria prezydenta RP, w środę obaj przywódcy - Branko Crwenkowski i Lech Kaczyński - odbędą wspólną konferencję prasową. Prezydent Macedonii spotkają się także na roboczym śniadaniu z premierem RP - Jarosławem Kaczyńskim. Prezydent Crwenkowski złoży także wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Zapytany przez PAP o stanowisko Macedonii wobec planu specjalnego pełnomocnika ONZ ds. Kosowa - Marttiego Ahtisaariego - który przyznaje tej prowincji Serbii, zamieszkanej w większości przez Albańczyków, nadzorowaną niepodległość - prezydent Branko Crwenkowski zaznaczył, że jest to sprawa o najwyższym priorytecie dla Prisztiny i Belgradu, ale nie Skopje.

"O wiele ważniejsze jest, czy na terytorium Kosowa będą panowały rządy prawa i czy będą tam instytucje to gwarantujące. Plan Ahtisaariego nie przewiduje rozwiązań narażających interesy Macedonii. Kwestią wyjątkowo ważną dla nas jest jedynie sprawa demarkacji granicy z Kosowem, a to zostało dokładnie zdefiniowane w propozycji Ahtisaariego. Dlatego też aprobujemy plan" - powiedział macedoński prezydent.

Dodał, że stabilność jego kraju nie zależy od przyszłego statusu Kosowa, lecz od jakości stosunków między grupami etnicznymi zamieszkującymi Macedonię.

W Macedonii mieszka około 25 proc. ludności pochodzenia albańskiego. Albańczycy są więc po Macedończykach najliczniejszą narodowością zamieszkującą ten bałkański kraj. Albański jest drugim językiem urzędowym Republiki Macedonii.

Branko Crwenkowski, urodzony w 1962 roku w Sarajewie, po proklamowaniu przez Macedonię niepodległości w 1991 został pierwszym premierem tego kraju. Był członkiem partii komunistycznej, a od 1991 przewodniczącym Socjaldemokratycznego Związku Macedonii (SDSM). W kwietniu 2004 roku, po tragicznej śmierci prezydenta Borisa Trajkowskiego, objął najwyższy urząd w państwie.

Crwenkowski będzie przebywał w Polsce do czwartku.

ab, pap

 0

Czytaj także