Grzegorz Puda: Pozytywne efekty wdrożenia KPO odczuje każdy z nas

Grzegorz Puda: Pozytywne efekty wdrożenia KPO odczuje każdy z nas

Grzegorz Puda, minister funduszy i rozwoju regionalnego
Grzegorz Puda, minister funduszy i rozwoju regionalnego Źródło:Materiały prasowe
Wdrożenie zaplanowanych w KPO reform oraz inwestycji pozwoli nam, jeszcze lepiej niż to czyniliśmy do tej pory, stawić czoła wyzwaniom demograficznym czy też zmianom klimatu. Umożliwi nam także aktywnie tworzyć i korzystać z nowych technologii oraz rozwiązań cyfrowych. To inwestycja w stabilną i bezpieczną przyszłość milionów Polek i Polaków - mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i rozwoju regionalnego.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to temat, który elektryzuje opinię publiczną, ponieważ chodzi o gigantyczne pieniądze z UE, przeznaczone na walkę z kryzysem, który nadszedł wraz z pandemią. Po dłuższym czasie udało się zakończyć negocjacje. Co to oznacza dla Polaków?

Grzegorz Puda: Miliardy euro, które w najbliższych latach trafią do Polski, to przede wszystkim szansa na rozwój gospodarczy samorządów, ponad 40 proc. przyznanych nam pieniędzy zostanie wykorzysta w regionach. To oznacza, że pozytywne efekty wdrożenia KPO odczuje każdy z nas. Zawarte w tym dokumencie inwestycje i reformy dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Wsparciem zostaną bowiem objęte m. in. takie dziedziny jak: cyfryzacja, edukacja dzieci i młodzieży, rynek pracy czy też ochrona środowiska i służba zdrowia.

Udało się dojść do porozumienia we wszystkich tematach poruszanych z Komisją Europejską?

Negocjacje z Brukselą zakończyły się wielkim sukcesem polskiego rządu, zespołu negocjacyjnego. Z ramienia MFiPR negocjacje prowadził minister Waldemar Buda. Zarzuty, jakie stawia opozycja dotyczące rzekomego łamania zasad praworządności w naszym kraju, są absurdalne i mają charakter czysto polityczny. To wyraz frustracji, że udało nam się przygotować tak kompleksowy plan wzmocnienia i rozwoju polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 oraz wynegocjować na jego realizację aż 158,5 mld zł. Opozycja blokuje pieniądze dla Polski. Taki ma pomysł na zdobycie władzy.

Jestem przekonany, że wdrożenie zaplanowanych w KPO reform oraz inwestycji pozwoli nam, jeszcze lepiej niż to czyniliśmy do tej pory, stawić czoła wyzwaniom demograficznym czy też zmianom klimatu. Umożliwi nam także aktywnie tworzyć i korzystać z nowych technologii oraz rozwiązań cyfrowych. To inwestycja w stabilną i bezpieczną przyszłość milionów Polek i Polaków. W ich zdrowie, edukację i bezpieczeństwo.

Jakie reformy i inwestycje Polska planuje w ramach KPO i kiedy otrzymamy unijne środki?

Pierwsze pieniądze powinny trafić na konta polskich beneficjentów już w trzecim kwartale 2022 roku. Celem zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy reform oraz inwestycji jest przywrócenie gospodarki do stanu sprzed pandemii COVID-19. Musimy też sprostać wyzwaniom, jakie pojawiły się w obliczu napaści Rosji na Ukrainę. W ramach KPO będziemy finansować transformację cyfrową czy też przedsięwzięcia służące dywersyfikacji źródeł energii. Będziemy realizować projekty dotyczące transformacji małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, których celem jest wzrost produktywności oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.

Jaką rolę pełni tu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej? Opowie pan o szczegółach – zadaniach resortu w tym aspekcie?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej już od sierpnia 2021 roku na bieżąco monitoruje stan realizacji KPO. Natomiast za realizację konkretnych reform i inwestycji odpowiadają poszczególne ministerstwa, które na swoich stronach internetowych będą informować o uruchamianiu konkursów. To one będą też zatwierdzać realizację reform i inwestycji na potrzeby wniosków o płatność, które w imieniu Polski do Komisji Europejskiej będzie wysyłało MFiPR. My również będziemy koordynować wdrażanie poszczególnych komponentów, które składają się na polski KPO. Będą to działania czysto techniczne.

Jak wygląda podział środków z KPO? Jakie obszary zostaną wsparte?

Na KPO składa się na pięć szerokich bloków tematycznych tj.: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, a także zielona i inteligentna mobilność. Dodatkowo zostanie też uruchomiony komponent o charakterze instytucjonalnym.

Zacznijmy od zdrowia – co uda się sfinansować w polskich placówkach medycznych za pozyskane środki?

Zamierzamy usprawnić funkcjonowanie kilkuset szpitali w całej Polsce. W tym celu, dzięki środkom z KPO, będziemy m. in. inwestować w rozwój i modernizację infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych. Chcemy też przyspieszyć proces transformacji cyfrowej w służbie zdrowia.

Niezmiernie ważna w czasach pogłębiającego się kryzysu klimatycznego jest ekologia. Co za te środki uda się zmienić w Polsce?

Na projekty realizujące cele klimatyczne przeznaczymy najwięcej pieniędzy, to aż 42,7 proc. wartości całego Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu zainwestujemy m. in. w budowę morskich i lądowych farm wiatrowych, przedsięwzięcia wpływające na „zazielenienie” terenów miejskich czy też w niskoemisyjne projekty transportowe. Stawiamy też na zwiększenie proekologicznego wykorzystania surowców wtórnych oraz na działania służące oszczędności energetycznej poprzez wsparcie funkcjonowania firm z sektorów energochłonnych.

Wiele mówi się też o tym, że na KPO zyskają dzieci. W jaki sposób konkretnie?

Z KPO sfinansujemy nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. Równocześnie planujemy stworzyć jeden spójny system tworzenia i wspierania instytucji opieki nad dziećmi do 3. roku życia. W ten sposób zamierzamy poprawić sytuację rodziców na rynku pracy. Równolegle będziemy też inwestować w rozbudowę sieci internetowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Ma ona objąć kolejne co najmniej kilkaset tys. gospodarstw domowych na terenie całego kraju, głównie w małych ośrodkach miejskich oraz na wsi. Będą mogli z niej korzystać uczniowie w szkołach. Do placówek oświatowych trafią również nowe laptopy oraz inne urządzenia cyfrowe.

Która z inwestycji jest panu szczególnie bliska lub którą uważa pan za najważniejszą z punktu widzenia potrzeb Polaków?

Przyznam szczerze, że wiele jest takich projektów. Niezwykle ważne i potrzebne są te, które wspierają edukację cyfrową najmłodszych czy też stworzą nowe miejsca pracy oraz wpłyną na dywersyfikację źródeł energii. Nie mniej istotne są jednak również przedsięwzięcia, które przyczynią się do rozwoju i modernizacji polskiej służby zdrowia oraz ułatwią kształcenie studentów medycyny.

Ostatnio „Rzeczpospolita” pisała o tym, że w KPO zadeklarowano wprowadzenie od czerwca 2026 roku nowej opłaty rejestracyjnej i podatku od posiadania aut spalinowych. Właściciele wspomnianych pojazdów zapłacą więcej?

Rząd, którego pracami kieruje premier Mateusz Morawiecki, nie zamierza podnosić opłaty za rejestrację aut spalinowych. Będziemy natomiast promować korzystanie z pojazdów z napędem elektrycznym. Nie wykluczamy też, że w przyszłości wprowadzimy dodatkowe zachęty do nabywania takich aut. Nie możemy jednak nie dostrzegać, że chociaż liczba aut elektrycznych na polskich drogach stale rośnie, to nadal zdecydowaną większość stanowią pojazdy z silnikami spalinowymi.