Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent Duda wyznaczył 11 sędziów

Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent Duda wyznaczył 11 sędziów

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: Jakub Szymczuk / KPRP​
Andrzej Duda wyznaczył do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 11 sędziów Sądu Najwyższego – przekazała w sobotę wieczorem Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 września 2022 r. wyznaczył do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, niżej wymienionych sędziów Sądu Najwyższego:

 1. Tomasz Demendecki
 2. Marek Zbigniew Dobrowolski
 3. Paweł Jan Grzegorczyk
 4. Zbigniew Korzeniowski
 5. Wiesław Stanisław Kozielewicz
 6. Marek Marian Motuk
 7. Marek Marian Siwek
 8. Barbara Skoczkowska
 9. Krzysztof Mirosław Staryk
 10. Maria Agnieszka Szczepaniec
 11. Paweł Wojciechowski.

Z końcem sierpnia pisaliśmy, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi sądu rejonowego w sprawie dotyczącej spowodowania wypadku drogowego. To pierwsza taka decyzja podjęta przez nowy organ, który zastąpił Izbę Dyscyplinarną.

Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana

13 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidującą Izbę Dyscyplinarną i ustanawiającą w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Nowa izba zaczęła funkcjonować w połowie lipca.

Na początku sierpnia I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wylosowała nazwiska 33 kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Do właściwości Izby Odpowiedzialności Zawodowej należą sprawy dyscyplinarne: sędziów Sądu Najwyższego; rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi; o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury; z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego.

Do zadań Izby Odpowiedzialności Zawodowej należy także wyznaczenie właściwego sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj też:
Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej podjęła pierwszą decyzję

 0

Czytaj także