89 proc. Polaków zadowolonych z członkostwa w UE

89 proc. Polaków zadowolonych z członkostwa w UE

Dodano:   /  Zmieniono: 
89 proc. Polaków jest zadowolonych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jedynie co dwudziesty ankietowany (5 proc.) jest przeciwnego zdania - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Zadowoleni z członkostwa w UE są zarówno mieszkańcy miast liczących 101-500 tys. i miast powyżej 501 tys. (po 92 proc.), jak i mieszkańcy miast poniżej 20 tys. (90 proc.) oraz wsi (85 proc.).

Członkostwo popierają wszystkie grupy społeczno-zawodowe. W każdej grupie powyżej 88 proc. ankietowanych opowiada się za integracją europejską.

Akceptacja dla UE dominuje także w elektoratach wszystkich partii politycznych cieszących się największym poparciem społecznym. Największa jest jednak wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy i Demokratów (po 98 proc.), nieco niższa wśród wyborców PSL (91 proc.) i Prawa i Sprawiedliwości (89 proc.) i najmniejsza wśród zwolenników Samoobrony (82 proc.).

Z sondażu wynika także, że państwa Unii Europejskiej są postrzegane w większości raczej jako przychylne niż niechętne Polsce.

Wśród krajów UE będących największymi sprzymierzeńcami Polski najczęściej wskazywana jest Wielka Brytania (28 proc.), Czechy (22 proc.), Francja (19 proc.) i Litwa (16 proc.).

W ocenie badanych, najbardziej niechętnym Polsce państwem w UE są Niemcy (48 proc.). 14 proc. badanych uważa Niemcy za sojusznika Polski. CBOS zwraca uwagę, że w badaniu przeprowadzonym półtora roku temu (w styczniu 2006 roku) Niemcy były częściej zaliczane do sojuszników naszego kraju w UE (35 proc.) niż do oponentów (25 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2007 roku na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców.

pap, ss

 0

Czytaj także