Politycy pod lupą NIK. „Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych”

Politycy pod lupą NIK. „Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych”

Dodano:   /  Zmieniono: 
Marian Banaś
Marian BanaśŹródło:PAP / Tomasz Gzell
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała komunikat, w którym poinformowano o skierowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. wobec byłego premiera. „Przedmiotem zawiadomienia jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych” – czytamy.

We wtorek 2 kwietnia NIK wydała komunikat, w którym poinformowano, że w wyniku analizy materiału dowodowego, zgromadzonego w toku kontroli dotyczących prawidłowości zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego (JST) finansowania zadań publicznych i wsparcia finansowego samorządów przez państwo w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19, „kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. z art. 231 kk i in. wobec byłego Prezesa Rady Ministrów, byłej Minister Finansów, byłego Wiceministra Finansów oraz innych funkcjonariuszy państwowych, odpowiedzialnych za wskazane działania”.

Komunikat NIK. „Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych”

„Przedmiotem zawiadomienia jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych i tym samym działanie na szkodę interesu publicznego – samorządów – w zakresie przyznawania samorządom wsparcia z rezerwy ogólnej, a także dofinansowania samorządów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stworzenie mechanizmów w obszarze finansowania zadań publicznych realizowanych przez samorządy z naruszeniem przepisów, czym doprowadzono do strat na poziomie samorządów o wartości nie mniejszej niż 4 mld zł” – czytamy.

W dalszej części komunikatu NIK wskazała na potrzebę zmiany przepisów i poinformowała o wnioskach de lege ferenda, które dotyczą wypracowania nowego modelu finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz m.in.:

  • wprowadzenia zabezpieczenia prawnego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gwarantującego samorządom faktyczną rekompensatę ubytków w przypadku mogących wystąpić w przyszłości zmian w prawie, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów JST;
  • zmiany w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która spowoduje, że nieprawidłowe finansowanie zadań publicznych z lat 2021-23 nie będzie powielane przy obliczaniu w przyszłości wpływów JST z udziału w podatku PIT;
  • wypracowania systemowych rozwiązań, umożliwiających odejście od stosowania doraźnych narzędzi wsparcia finansowego JST oraz dokonanie przeglądu pozostałych narzędzi tego wsparcia;
  • Zainicjowania prac nad zmianą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, w celu przekazania ministrowi właściwemu do spraw transportu kompetencji w zakresie zatwierdzania list zadań drogowych.

Czytaj też:
Wnioski po kontroli NIK w Narodowym Instytucie Wolności. „Kontrola absolutnie miażdżąca”
Czytaj też:
Alarmujący raport NIK. „Konieczność podjęcia pilnych działań”