Niepokojący raport KE ws. Polski. Grożą nam poważne konsekwencje

Niepokojący raport KE ws. Polski. Grożą nam poważne konsekwencje

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło:PAP / Paweł Supernak
Minister funduszy i polityki regionalnej poinformowała o raporcie z audytu KE w NCBiR wskazującym na kolejne poważne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z POIR. Polska może stracić przez to duże środki z funduszy UE.

„Otrzymaliśmy roboczy raport z audytu KE w NCBiR wskazujący na kolejne poważne nieprawidłowości (m.in. konflikt interesów przy ocenie wniosków) w wydatkowaniu środków z POIR przynajmniej od 2018 r. W konsekwencji Polska może stracić duże środki z funduszy UE. Rozpoczynamy szerokie działania naprawcze, w tym audytowe, w ścisłej współpracy z Komisją” – napisała w mediach społecznościowych minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Oświadczenie w tej sprawie wydał także resort. „Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymało wyniki roboczego raportu przygotowanego przez Komisję Europejską dotyczącego realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020. Raport wskazuje na wieloletnie, trwające przynajmniej od 2018 r. nieprawidłowości w zarządzaniu i wdrażaniu programu POIR, w części, za którą odpowiedzialne jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)” – brzmi początek.

Raport KE ws. programu POIR. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalne wydało oświadczenie

„To nieprawidłowości dotyczące m.in. podejrzeń o konflikt interesów przy ocenach projektu przez NCBR, niejasnych i nietransparentnych procedur doboru ekspertów oceniających projekty przez NCBR. MFiPR blisko i dobrze współpracuje z Komisją Europejską, odnosząc się do rekomendacji raportu” – czytamy w kolejnym fragmencie komunikatu.

Ministerstwo podkreśliło, że chce jak najszybciej naprawić nieprawidłowości, aby „uchronić budżet państwa przed stratami, uratować dotacje dla prawidłowo zrealizowanych projektów i zapobiec ryzyku utraty środków przez NCBR w perspektywie 2021-2027”. Resort współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozpoczęto szeroko zakrojone działania naprawcze, w tym audytowe. Ich wyniki mają być podawane na bieżąco. Przekazanie wniosków Komisji ma nastąpić na jesieni br.

Czytaj też:
Pełczyńska-Nałęcz: 40 mld zł z KPO to szansa na lepszą jakość życia w miastach
Czytaj też:
Będzie 6 mld euro. Pełczyńska-Nałęcz: „KE zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO”

Źródło: WPROST.pl / gov.pl/web/fundusze-regiony