J. Kaczyński: zdumiewające, że Komorowski tak panicznie bał się pytań

J. Kaczyński: zdumiewające, że Komorowski tak panicznie bał się pytań

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według premiera Jarosława Kaczyńskiego, "to zdumiewające", że wybrany w poniedziałek przez Sejm nowy marszałek Izby Bronisław Komorowski, "tak panicznie bał się pytań", które przed głosowaniem mogliby mu zadawać posłowie.

"Nigdy tak nie było, by marszałek nie odpowiadał na pytania, jest w tym jakaś tajemnica" - powiedział premier dziennikarzom opuszczając Sejm po ogłoszeniu przerwy w inauguracyjnym poniedziałkowym posiedzeniu Izby.

O możliwość zadawania pytań kandydatom na marszałka: Bronisławowi Komorowskiemu (PO) i Krzysztofowi Putrze wystąpił podczas poniedziałkowych obrad poseł PiS Tomasz Dudziński.

Posłowie Zbigniew Chlebowski z PO i Tadeusz Iwiński z LiD zwracali jednak uwagę, że przed przerwą w posiedzeniu marszałek- senior Zbigniew Religa zamknął dyskusję nad kandydaturami i zarządził przejście do głosowania.

Marszałek-senior przyznał, że być może ze względu na jego brak doświadczenia mogło dojść do nieporozumienia, zarządził przerwę i poprosił przedstawicieli klubów na rozmowę.

"Być może z mojej winy powstała sytuacja, w której w momencie, kiedy rozpocząłem dyskusję, zadałem pytanie, czy są posłowie, którzy chcą zabrać głos w sprawie zgłoszonych kandydatur - okazało się, że w tym czasie nie było wielu posłów na sali" - tłumaczył Religa. Ostatecznie po rozmowie z przedstawicielami klubów Religa zarządził głosowanie nad wyborem marszałka.

pap, ss