Przepisy o strefie buforowej wchodzą dziś w życie. Na tym odcinku będzie obowiązywał zakaz

Przepisy o strefie buforowej wchodzą dziś w życie. Na tym odcinku będzie obowiązywał zakaz

Żołnierze na granicy polsko-białoruskiej
Żołnierze na granicy polsko-białoruskiej Źródło: Newspix.pl / ABACA
W czwartek w życie wchodzą przepisy ws. strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Regulacje wprowadzają zakaz przebywania na określonym obszarze i mają obowiązywać przez 90 dni.

12 czerwca br., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Akt został przesłany do publikacji w Dzienniku Ustaw, a regulacja wchodzi w życie czwartek, 13 czerwca br.

Wprowadzone przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji. Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej ma obowiązywać przez 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Strefa buforowa. Przepisy regulują zakaz przebywania na odcinku granicy

Zakazem przebywania zostanie objęta długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.

Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 metrów od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km. W komunikacie resortu czytamy, że obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

Resort przekonuje, że obszar, na którym będzie obowiązywał zakaz przebywania został ograniczony do niezbędnego minimum. Wprowadzenie przepisów poprzedziły uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne, także z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami.

Czytaj też:
Turyści zaczęli odwoływać rezerwacje na Podlasiu po zapowiedziach strefy buforowej. Przedsiębiorcy czekają na konkrety
Czytaj też:
Zmiany przy granicy z Białorusią. MSWiA zdradziło szczegóły

Źródło: WPROST.pl