Szóstoklasiści pisali ogólnopolski sprawdzian

Szóstoklasiści pisali ogólnopolski sprawdzian

Dodano:   /  Zmieniono: 7
Około 430 tys. szóstoklasistów w 13 tys. szkół podstawowych w całej Polsce pisało we wtorek sprawdzian. Uczestnictwo w nim jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

W związku z awarią sieci energetycznej w niektórych szkołach w Szczecinie i w pobliżu Szczecina, m.in. w Policach i Stargardzie Szczecińskim, sprawdzianu nie przeprowadzono. Awarię spowodowały silne opady śniegu z deszczem.

Według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, której podlegają m.in. szkoły w woj. zachodniopomorskim, we wtorek do egzaminu nie przystąpiło prawie 600 uczniów z ośmiu szkół publicznych i pięciu szkół niepublicznych ze Szczecina i okolicznych miejscowości. Decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia sprawdzianów podejmowali sami dyrektorzy szkół, w zależności od sytuacji.

Jak powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko, w tych szkołach, gdzie w sprawdzian nie odbył się uczniowie pisać będą go w innym terminie - awaryjnym. Termin ten zostanie ustalony jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej już w środę.

Według Legutki, w pozostałej części kraju przeprowadzenie sprawdzianu nie było zagrożone.

Wszyscy uczniowie w całym kraju podczas sprawdzianu rozwiązywali taki sam test - nosił on tytuł "Jasne jak słońce".

W zestawie było 25 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów: popularnonaukowego i wiersza Joanny Kulmowej "Słońce i sosny". Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. umiejętnościami odczytywania danych z tabeli, porównywania liczb, obliczania wielokrotności liczb i dokonywania działań na ułamkach.

W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie, np. obliczyć długość rzucanego cienia. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksy własne: na podstawie mapy pogody napisać notatkę o przewidywalnej pogodzie oraz wypracowanie o miejscu, które uważają za wyjątkowe.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie). Trwał 60 minut. Dla uczniów z np. dysleksją czas trwania sprawdzianu był przedłużony o 30 minut.

Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych lub społecznych wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły. Prace uczniów sprawdzać będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczeń, który z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu.

pap, ss, ab

+
 7

Czytaj także