NIK negatywnie o polskich dworcach

NIK negatywnie o polskich dworcach

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Brudne poczekalnie, brak toalet, kas biletowych dostępnych dla niepełnosprawnych, bezdomni na dworcach i zdechłe zwierzęta - tak wygląda ponad 65 proc. polskich dworców skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

Blisko 65 proc. z 233 skontrolowanych dworców kolejowych nie było w pełni przygotowanych do obsługi pasażerów. Najgorzej wypadły m.in. dworce w Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Tychach. Wyniki kontroli przekazał na konferencji wiceprezes NIK Jacek Kościelniak.

"Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła stan techniczny i przygotowanie kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażera. Wyniki kontroli wykazały, że  zarządcy infrastruktury dworcowej czyli PKP SA, PKP PLK, podejmowali od lat działania mające na celu jedynie utrzymanie ich w stanie nie pogorszonym" -  powiedział Kościelniak.

Dodał, że takie działania powodowały, że dworce są zaniedbane technicznie i  estetycznie. "Ulegają postępującej degradacji. Swoim nieprzyjaznym wyglądem, a  często niemiłym zapachem wręcz odstraszają podróżnych" - podkreślił.

"Częstym zjawiskiem jest całkowite, bądź okresowe pozbawienie pasażera możliwości skorzystania z toalety. Występowanie tego problemu stwierdziliśmy aż  w 46 proc. skontrolowanych obiektów. Budynki dworcowe są zdewastowane, pozbawione pełnego oszklenia i oświetlenia. Dzieje się tak prawie w co piątym budynku dworcowym. Do grupy tych dworców należą m.in. dworce w Warszawie, w  Katowicach" - dodał wiceprezes.

Brak ławek, poręczy, nierówne schody, niesprawne drzwi, zaśmiecone otoczenie dworcowe, bezdomni, a nawet zdechłe zwierzęta - wymieniał wiceprezes ilustrując przykłady slajdami. Na jednym z nich był np. na dworzec w Tczewie, gdzie leżał zdechły pies, a jego krwią poplamione były schody. W poczekalni dworca Warszawa Wschodnia, kontrolerzy NIK natknęli się na spacerujące gołębie.

Kolejny problem, na który wskazała NIK to niedostosowanie polskich dworców do  potrzeb niepełnosprawnych pasażerów.

"Z 223 dworców, aż 214 było nie przygotowane do obsługi pasażerów niepełnosprawnych. Tylko dwa dworce są dla nich przyjazne - w Lublinie i w  Białymstoku. Rażącym przykładem są dworce w Katowicach, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wileńska. Dla tych osób są niedostosowane okienka kasowe, wysokość peronów, czy też same wagony pasażerskie" - podkreślał.

Zdaniem NIK, fatalna kondycja polskich dworów wynika z restrukturyzacji PKP w  2001 roku, która spowodowała problemy finansowe, rozproszyła kompetencje i  odpowiedzialność za to, co się dzieje na dworcach oraz fatalne tempo remontów.

"Jest jednak szansa na to, że coś dobrego zacznie się dziać na polskich dworcach. Godne pochwały są dworce w Wadowicach, Kołobrzegu, Lublinie" - wskazał Kościelniak.

Kontrolerzy podkreślili, że skontrolowano wyłącznie dworce kolejowe, przy których zatrzymywały się pociągi pasażerskie. Zbadanych zostało 265 takich dworców. Ogółem takich dworców jest 1896. Kontrolą objętych zostało 223 obiektów spośród 1134 posiadających otwarte budynki dworcowe dla pasażerów oraz 42 z 762 obiektów wyłączonych z eksploatacji, przy których zatrzymywały się pociągi pasażerskie.

Kontrola trwała od 1 stycznia 2001, czyli od czasu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe w spółkę handlową, do  końca lutego 2008 r.

W przysłanym oświadczeniu Zarządu PKP SA. napisano, że w 2006 i 2007 roku Grupa PKP uzyskała znacznie lepszy niż w latach ubiegłych wynik finansowy umożliwiający wykorzystywanie większych środków na remonty i modernizację dworców. Obecnie PKP S.A. modernizuje rocznie sześć razy więcej dworców niż w  2001 roku.

Od 2005 roku PKP S.A. zamontowała na 20 dworcach monitoring wizyjny, a w 2009 roku PKP S.A. zamontuje monitoring na kolejnych 19 dworcach kolejowych. Obecnie na wszystkich dworcach prowadzone są wymagane przepisami prawa budowlanego przeglądy techniczne - czytamy w dalszej części oświadczenia.

Wykorzystując fundusze UE oraz środki budżetowe PKP S.A. wybuduje nowy dworzec Kraków Główny i przeprowadzi modernizację dworców Wrocław Główny i  Gdynia Główna. Wspólnie z inwestorami prywatnymi przygotowywana jest budowa nowych dworców: Katowice Osobowa, Poznań Główny, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.

ND, PAP

 1

Czytaj także