Na szczyt klimatyczny przyjedzie 9 tys. uczestników

Na szczyt klimatyczny przyjedzie 9 tys. uczestników

Dodano:   /  Zmieniono: 7
Około 9 tysięcy osób potwierdziło swoje uczestnictwo w rozpoczynającej się w poniedziałek w Poznaniu Konferencji ONZ na temat zmian klimatu (COP 14) - poinformował Alexander Saier Sekretarz biura Zmian Klimatycznych ONZ.

Konferencja COP 14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu jest według organizatorów najbardziej prestiżowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu.

W konferencji wezmą udział nie tylko ekologiczne organizacje pozarządowe, ale przede wszystkim politycy i przedstawiciele rządów, reprezentanci instytucji międzynarodowych, biznesu, badacze i media.

Podczas dwutygodniowego spotkania jego uczestnicy mają podsumować dotychczasowe dokonania w dziedzinie ochrony klimatu jak i wyznaczyć zadania na rok 2009, tak aby podczas następnego szczytu w Kopenhadze udało się przyjąć dokument, który zastąpi, bądź uzupełni ustalenia Protokołu z Kioto.

W ceremonii otwarcia konferencji zaplanowanej na 1 grudnia wezmą udział premierzy: Danii Anders Fogh Rasmussen i Polski Donald Tusk.

Główne ustalenia poznańskiego szczytu klimatycznego ONZ zapadną podczas ostatnich dwóch dni, kiedy to do Poznania zjedzie 150 ministrów ochrony środowiska. Najważniejszą część konferencji 11 grudnia otworzy Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon, a gośćmi inauguracji będą m.in. prezydenci: Polski Lech Kaczyński, Gujany Bharrat Jagdeo oraz premierzy: Szwecji Fredrik Reinfeldt oraz polinezyjskiego państwa wyspiarskiego Tuwalu Apisai Ielemia.

W Poznaniu podczas konferencji ma powstać dokument, który będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji na temat nowego porozumienia klimatycznego. Porozumienie to ma być uchwalone w Kopenhadze w 2009 roku.

Jednym z kluczowych zagadnień poznańskiej konferencji będzie ustalenie mechanizmów, które pozwolą na przepływ finansów, technologii dla ograniczenia emisji CO2 i które będą zachęcać do zwiększania pro-środowiskowego rozwoju czy powstrzymania zmian klimatycznych.

Organizatorzy spodziewają się, że w Poznaniu zapadną konkretne ustalenia dotyczące krótkoterminowych rozwiązań (do roku 2012) szczególnie dla krajów rozwijających się w tym sprawy przystosowania tych krajów, finansowego i technologicznego, które ma pomóc w powstrzymaniu procesów niszczenia terenów leśnych.

Konferencja Klimatyczna w Poznaniu dokona też przeglądu realizacji ustaleń Protokołu z Kioto i oszacuje w jaki sposób rozszerzyć protokół Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM).

"Jeszcze nigdy potrzeba postępów w powstrzymywaniu zmian klimatycznych nie była tak pilna. Efekt zmian klimatycznych opisany przez naukowców nabiera znaczenia i każdy kto oczekuje finansowego i technologicznego rozwoju musi brać pod uwagę wpływ zmian klimatycznych" - powiedział Yvo de Boer sekretarz wykonawczy UNFCCC.

Dodatkowo Poznańska konferencja będzie odbywała się w szerszym kontekście obecnego globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznej recesji. W związku z tym oficjele ONZ ostrzegają przed niebezpieczeństwem, "że świat będzie bagatelizował walkę ze zmianami klimatu" - dodał Yvo de Boer.

Organizatorem konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, a gospodarzem Rząd RP, koordynatorem przygotowań - Ministerstwo Środowiska RP.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) jest jedną z najważniejszych umów ekologicznych formułującą podstawy międzynarodowych działań w walce z globalnym ociepleniem klimatu. Na bazie umowy przyjętej podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992 r.) ustalono cele i zasady współpracy państw na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, a także ograniczania ich negatywnych skutków m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Najwyższym organem Konwencji jest Konferencja Stron Konwencji (COP), której sesje odbywają się regularnie (raz w roku) i mają na celu ustanawianie reguł wdrażania Ramowej Konwencji UNFCCC. W jej zakresie działają także ciała pomocnicze (subsidiary bodies - SB), Biuro i Sekretariat, a także organy tworzone przez COP: grupy robocze, ciała eksperckie i komitety.

pap, keb
 7

Czytaj także