"Polska jest gotowa do redukcji emisji CO2 o 20 proc. do 2020 r."

"Polska jest gotowa do redukcji emisji CO2 o 20 proc. do 2020 r."

Dodano:   /  Zmieniono: 8
AF PAP / Źródło: PAP
Według premiera Donalda Tuska, wszystkie kraje świata powinny brać odpowiedzialność za globalną ochronę klimatu. Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa zobowiązać się do redukcji emisji CO2 o 20 proc. do roku 2020.

Tusk podkreślił na konferencji prasowej podczas Szczytu Klimatycznego ONZ w  Poznaniu (COP 14), że przyjęcie unijnego pakietu "musi stanowić synergię pomiędzy wzrostem gospodarczym, a faktycznym postępem w ochronie klimatu".

Premier pokreślił, że Polska jest jednym z rekordzistów - w skali światowej -  jeśli chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla w latach 1988-2007.

W jego opinii, Polska wykonała "gigantyczny wysiłek", gdyż faktycznie w  ochronie środowiska startowała od zera. Premier dodał, że na elementarną infrastrukturę środowiskową wydane zostały setki miliardów złotych.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Tusk podkreślił, że zaplanowane na 6 grudnia w Gdańsku spotkanie z ośmioma premierami krajów europejskich i  prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym ma służyć temu, aby w grudniu w Brukseli pakiet klimatyczno-energetyczny został przyjęty, a nie "zatrzymamy czy  odrzucony".

Wyjaśnił, że Polska jedynie chce ochrony własnej gospodarki, a także innych "słabszych krajów". Chodzi m.in. o uchronienie gospodarki przed nadmiernym wzrostem cen energii w wyniku manipulacji na aukcjach emisjami.

"Dlatego proponujemy formę korytarza finansowego, przynajmniej na jakiś czas, który ograniczałby ryzyko gwałtownych wahań cen na aukcji" - powiedział szef polskiego rządu.

W jego opinii, w pełni wolny handel uprawnieniami do emisji CO2, bez żadnych zabezpieczeń mógłby narazić kraje Unii Europejskiej na "niekontrolowaną interwencję sił trzecich na rynku finansowym".

Premier uważa także, że w pierwszym etapie powinniśmy inwestować maksimum środków i możliwości w ograniczenie emisji CO2 np. w elektrowniach węglowych, bez ryzyka ich zamykania.

Poinformował, że Polska pracuje nad technologiami, które znacząco ograniczyłyby emisje dwutlenku. Natomiast nie przewiduje się całkowitej eliminacji węgla jako źródła energii.

"Jesteśmy zainteresowani maksymalnymi inwestycjami, aby węgiel stał się czystym, a przynajmniej czystszym źródłem energii niż do tej pory" - mówił premier. Dodał, że do 2020 r. Polska ma zamiar zainwestować 40 mld euro na ten cel.

Obecny na konferencji premier Danii Anders Fogh Rasmussen podkreślił, że  kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze nie może być pretekstem odkładania problemów związanych z klimatem.

Zdaniem szefa duńskiego rządu, tych problemów może przyczynić się do znalezienia rozwiązań dla gospodarki. Chodzi o przejście do gospodarki "zielonej", niskoemisyjnej, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy, nastąpi wzrost gospodarczy i dostawy energii - "po rozsądnych cenach".

Według Rasmussena, negocjacje w kwestii ochrony klimatu nie będą łatwe. Wyraził jednak nadzieję, że uda się znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie.

Konferencja COP 14 - XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto, potrwa do 12 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Obecni na szczycie przedstawiciele rządów mają podsumować dotychczasowe dokonania w dziedzinie ochrony klimatu, jak i wyznaczyć nowe zadania. Nowe porozumienie klimatyczne ma być uchwalone w 2009 roku w Kopenhadze.

ab, pap, ND
 8

Czytaj także