Tydzień w kraju

Tydzień w kraju

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najważniejsze wydarzenia tygodnia w Polsce
Niedziela, 13 maja
Polacy wpłacili w cišgu ostatnich trzech lat na  prywatne konta w jednym z największych banków szwajcarskich półtora miliarda dolarów. Kontom obywateli zamierza dokładnie przyglšdać się szwajcarska policja finansowa.
Poniedziałek, 14 maja
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zapowiada postawienie zarzutów ws. nieprawidłowoœci zwišzanych z budowš linii œwiatłowodowej wzdłuż gazocišgu jamalskiego.
Wtorek, 15 maja
„Solidarnoœć” nie pozostanie w strukturach AWS. Takš decyzję podjęła Komisja Krajowa zwišzku.
Œroda, 16 maja
Wniosek o odwołanie prezesa ZUS Lesława Gajka, zgłoszony przez wicepremiera i ministra pracy Longina Komołowskiego, poparła Rada Nadzorcza ZUS.
Czwartek, 17 maja
Laweciarze blokowali przejœcia graniczne w Jędrzychowicach, Œwiecku i Cieszynie.
Pištek, 18 maja
*Policja rozbiła blokady laweciarzy bez użycia siły (stosowano natomiast demonstrację siły). *Aleksandra Wiktorow, a nie jak planowano wczeœniej Ewa Lewicka, nowym prezesem ZUS.

Sobota, 19 maja

Co najmniej dwa prawicowe komitety, zamiast szerokiego bloku wyborczego, wystartujš w zbliżajšcych się wyborach. Ugrupowanie "Prawo i Sprawiedliwoœć" braci Kaczyńskich utworzy osobny komitet wyborczy.
les
+
 0

Czytaj także