Nowy projekt ustawy metropolitalnej

Nowy projekt ustawy metropolitalnej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Marszałkowie województw przygotowali własny projekt ustawy o polityce miejskiej. Chcą by każde miasto wojewódzkie mogło tworzyć "zespół wielkomiejski". Tymczasem zgodnie z plamami rządu metropoliami miały zostały tylko aglomeracje warszawska i śląska.

Rząd pracuje nad projektem ustawy metropolitalnej (występującej pod różnymi nazwami) od ponad roku. Najnowsza wersja propozycji rządowej przewiduje, że  tylko Warszawa i Katowice wraz z otaczającymi je miejscowościami zostaną obszarami metropolitalnymi.

Takie propozycje nie miały jednak akceptacji marszałków województw. Nieoficjalnie mówiło się również o tym że projektowi nie jest przychylne PSL. Pod koniec tygodnia konwent marszałków województw uzgodnił własną propozycję ustawy dotyczącej polityki miejskiej, która przewiduje, że zespołem miejskim może być w zasadzie każde miasto z otaczającymi je miejscowościami. "Jesteśmy w stałym dialogu z rządem. To nie jest tak, że to jest projekt konkurencyjny" - przekonywał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Projekt ustawy o polityce miejskiej, bo tak nazywa się propozycja marszałków, zastępuje pojęcie obszaru metropolitalnego "zespołem wielkomiejskim". Poza takimi obszarami propozycja przewiduje też możliwość tworzenia zespołów miejskich. "Każda gmina miejska, lub miejsko-wiejska, może sobie z sąsiadami taką rzecz (zespół) zrobić" - tłumaczy ideę zespołów miejskich Struzik.

Rząd nie chciał zamykać drogi do utworzenia obszaru metropolitalnego innym miastom, obwarował to jednak warunkami. Obszary, które aspirowałby do miana metropolii nie mogłyby skupiać mniej niż pół miliona mieszkańców, przy gęstości zaludnienia nie mniejszej niż 200 mieszkańców na 1 km kw.

W propozycji marszałków zespoły miejskie i wielkomiejskie miałyby dokładnie takie same zadania jak projektowane przez rząd obszary metropolitalne.

W ramach zespołu ma być planowana wspólna strategia rozwoju i  zagospodarowania obszaru. Jego władze miałyby ponadto koordynować działania dotyczące komunikacji i transportu, kanalizacji, oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz oraz wodę. W wersji rządowej na czele takiego zespołu miałby być prezydent największego miasta; w wersji przygotowanej przez samorządowców - marszałkowie województw.

Zdaniem Struzika propozycja rządowa była niezgodna z konstytucją. W jego ocenie sprzeczny z ustawą zasadniczą był, np. przymus tworzenia związków w  ramach metropolii, bo podważał konstytucyjną zasadę samodzielności podmiotów.

Wadą propozycji rządowej - w opinii Struzika - był brak wskazania źródła finansowania obszarów metropolitalnych. Marszałkowie wskazują, że źródłem finansowania nowo utworzonych jednostek stanie się 5-procentowy odpis od podatku VAT. Ponadto samorządy tworzące zespół będą uiszczały składki na finansowanie jego zadań.

Według planów rządu tzw. ustawa metropolitalna wejdzie w życie od stycznia 2010 roku, albo od nowej kadencji samorządów (jesień 2010).

ND, PAP

 0

Czytaj także