Graś nowym rzecznikiem rządu

Graś nowym rzecznikiem rządu

Dodano:   /  Zmieniono: 1
A.Jagielak/Wprost
Poseł PO Paweł Graś będzie nowym rzecznikiem rządu - poinformował szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak.

"Decyzja zapadła. Pan premier dzisiaj zaprezentuje państwu nowego rzecznika rządu" - powiedział Nowak w radiowych "Sygnałach Dnia".

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier powołał już Grasia na stanowisko sekretarza stanu w kancelarii premiera i wyznaczył go  do pełnienia funkcji rzecznika rządu.

Zdaniem Nowaka jest niewskazane, by Graś, który obecnie pełni funkcję koordynatora kampanii Platformy Obywatelskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, łączył tę funkcję z pracą rzecznika rządu.

"Nie to, że niemożliwe, bo oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w  której można takie obowiązki połączyć, ale wydaje się, że to są dwa różne światy - świat rządu i świat takiej bieżącej polityki, czyli kampanii wyborczej. My  dbamy o to, aby tę higienę pracy przestrzegać i jak pan widzi staramy się funkcji rządowych z partyjnymi nie łączyć" - powiedział Nowak.

Rząd nie miał rzecznika od lipca 2008 r. kiedy to z funkcji tej odeszła Agnieszka Liszka. Oficjalnie Liszka odeszła z powodów osobistych.

Nieoficjalnie politycy PO przyznawali, że Liszka, jako "nieumocowana politycznie" była raczej rzecznikiem "technicznym", nie miała dobrego dostępu do premiera.

Jeszcze 13 lutego Donald Tusk mówił, że obecnie nie szuka kandydata na  rzecznika rządu. "Nie widzę takiej potrzeby" - powiedział wtedy premier.

Nieoficjalnie źródła rządowe mówią, że decyzja o tym, że rząd jednak potrzebuje rzecznika zapadła pod koniec ubiegłego tygodnia w gronie najbliższych współpracowników Tuska.

Nazwisko Grasia jako kandydata na rzecznika rządu pojawiło się w mediach w  weekend. Graś mówił w sobotę w radiowej Trójce, że byłoby dla niego zaszczytem wesprzeć rząd w czasie kryzysu.

Graś urodził się w 1964 r. Przez trzy lata studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ostatecznie jednak - w 1992 r. - ukończył studia dziennikarskie w  Instytucie Nauk Politycznych UJ.

Jeszcze w czasie studiów kierował firmą informatyczną Pro-Holding, którą kierował potem przez 10 lat. Również w czasach studenckich zaangażował się w  działalność polityczną - pod koniec lat 80. był szefem Komisji Uczelnianej NZS na UJ.

Ponownie polityką zajął się w połowie lat 90. W 1995 brał udział w zakładaniu Ruchu Stu - w tworzenie tego ugrupowania zaangażowani byli też m.in. Czesław Bielecki i Andrzej Olechowski. Budował struktury ruchu w Małopolsce.

W wyborach 1997 r. kandydował do Sejmu z listy AWS, mandatu nie zdobył. Jednak w grudniu 1998 został posłem - zastąpił Marka Nawarę, który zrezygnował z  mandatu po tym, jak został marszałkiem sejmiku województwa.

W 1998 roku został doradcą premiera Jerzego Buzka - zajmował się obronnością państwa, kwestiami bezpieczeństwa i reagowania na kryzys.

Po powstaniu Platformy Obywatelskiej związał się z tym ugrupowaniem. W lutym 2001 został pełnomocnikiem PO w Małopolsce Południowo-Zachodniej. Pełnił też funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej PO.

Jest zastępcą sekretarza generalnego Platformy i od lat współpracuje z  Grzegorzem Schetyną, który pełni tę funkcję.

W wyborach parlamentarnych w 2001 uzyskał mandat posła z listy PO w okręgu chrzanowskim, ponownie został wybrany cztery lata później, także jako kandydat PO.

W IV kadencji Sejmu (2001-2005) był m.in. członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. rządowego projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

W następnej kadencji (2005-2007) przewodniczył stałej Podkomisji ds. Współpracy z Zagranicą i NATO oraz był wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego - które powstały w miejsce Wojskowych Służb Informacyjnych. Pracował też w Komisji ds. Służb Specjalnych.

W przyspieszonych wyborach 2007 r. ponownie zdobył mandat poselski. W połowie listopada 2007 r. Graś został powołany na stanowisko sekretarza stanu w  kancelarii premiera odpowiedzialnego za służby specjalne.

Jedną z pierwszych spraw z jakimi zetknął się na tym stanowisku było wywiezienie akt b. WSI z siedziby Komisji Weryfikacyjnej do Kancelarii Prezydenta.

W styczniu 2008 r. Graś zrezygnował ze stanowiska sekretarza stanu w  kancelarii premiera nadzorującego służby specjalne. Po nim problematyką służb specjalnych zajął się w kancelarii premiera Jacek Cichocki.

Oficjalnym powodem rezygnacji Grasia - podawanym wtedy przez przedstawicieli rządu - były sprawy osobiste.

Media spekulowały wówczas jednak, że prawdziwym powodem odejścia Grasia z  kancelarii premiera był jego konflikt z otoczeniem Donalda Tuska na tle reformy służb specjalnych oraz brak realnych możliwości nadzorowania służb.

Po rezygnacji z pracy w kancelarii premiera Graś powrócił do pracy w sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych oraz w Komisji Obrony. W połowie lutego na  posiedzeniu Rady Krajowej PO zapadła decyzja, że Graś zostanie koordynatorem kampanii PO przed czerwcowymi wyborami do PE.

ND, PAP

Sylwetkę posła poznaj na Gover.pl!
 1

Czytaj także