Fizyka, astronomia i historia sztuki na maturze

Fizyka, astronomia i historia sztuki na maturze

photos.com
Fizyka i astronomia oraz historia sztuki to przedmioty, z których egzaminy zdają w czwartek maturzyści. Egzamin z fizyki rozpoczął się po godzinie 9, z historii sztuki zacznie się o 14.

Chęć zdawania egzaminu z fizyki i astronomii zadeklarowało 26 tys. abiturientów, czyli 5,8 proc. przystępujących w tym roku do matury. Egzamin z tego przedmiotu można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym: 14 proc. wybrało poziom podstawowy, 86 proc. - poziom rozszerzony.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 150 minut.

W turze popołudniowej przeprowadzane są egzaminy z przedmiotów najrzadziej wybieranych przez abiturientów. Chęć zdawania egzaminu z historii sztuki zadeklarowało 4,8 tys. maturzystów, z tego 80 proc. na poziomie rozszerzonym, a 20 proc. na poziomie podstawowym.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Na egzaminie maturalnym abiturienci zdają obowiązkowo pisemnie: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy) oraz ustnie: język polski i język obcy.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego na maturze otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od tego, czy zdawał go na poziomie podstawowym, czy na rozszerzonym.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 440 tys. uczniów. Egzaminy pisemne rozpoczęły się 4 maja, potrwają do 21 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do 29 maja.

pap, keb

Czytaj także

 0