Uhonorowano kard. Stanisława Dziwisza

Uhonorowano kard. Stanisława Dziwisza

Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz został odznaczony Wielkim Złotym Krzyżem Honorowym na Wstędze za Zasługi na Rzecz Republiki Austrii.

Odznaczenie zostało przyznane metropolicie krakowskiemu przez prezydenta Austrii Heinza Fischera. Podczas uroczystości w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich wręczył je ambasador tego państwa w Polsce, Alfred Langle.

"Jego eminencja kardynał Stanisław Dziwisz od wielu dziesiątków lat i we wszystkich swoich wcześniejszych oraz obecnych funkcjach utrzymywał bliskie kontakty z Austrią i austriackim Kościołem Katolickim" - powiedział w laudacji ambasador Langle.

"Stąd też wynikają jego ogromne zasługi na rzecz Austrii, na rzecz pogłębiania stosunków pomiędzy kościołem katolickim i Austrią, a także stosunków pomiędzy Polską i Austrią" - dodał.

Jak przypomniał ambasador, kard. Dziwisz, najpierw jako sekretarz kardynała Karola Wojtyły, a potem w czasie całego pontyfikatu papieża Jana Pawła II, utrzymywał kontakty z jego krajem. Pomagał i wspierał Ojca Świętego podczas jego prywatnych i oficjalnych wizyt oraz pielgrzymek do Austrii w 1983, 1988 oraz 1998 roku. Służył też pomocą austriackim oficjelom podczas ich wizyt w Watykanie.

Wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Austriackich bp Egon Kapellari zaznaczył, że do podziękowań Republiki Austrii wyrażonych w przyznanym odznaczeniu przyłączają się biskupi i liczni katolicy w Austrii.

"Księże kardynale, papieża wspierał ksiądz dyskretnie, skromnie i bezinteresownie. Tym samym wspierał ksiądz kardynał całą ludzkość i cały Kościół" - mówił duchowny.

Kardynał Dziwisz dziękując za wyróżnienie przyznał, że przyjmuje je ze świadomością, iż otrzymuje je jako sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II, któremu służył przez prawie 40 lat, najpierw w Krakowie, a potem w Watykanie.

"Ojciec Święty był dla mnie również wzorem szacunku dla narodu austriackiego, z którym łączą Polskę i Polaków wieki przyjaźni" - mówił metropolita krakowski. "Wiara chrześcijańska jest po dziś dzień tym elementem, który stanowi o tożsamości Europy i Austrii. Jest tym, co nas łączy, mimo różnic języka i kultury" - dodał.

dk/pap

Czytaj także

 0