Minister Kopacz prosi prezydenta o spotkanie

Minister Kopacz prosi prezydenta o spotkanie

Minister Zdrowia Ewa Kopacz w liście do prezydenta Lecha Kaczyńskiego poprosiła o spotkanie w sprawie ustawy określającej zasady tworzenia koszyka świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. Do 20 lipca prezydent ma czas na podjęcie decyzji, co z ustawą zrobi.
Prezydent może ją podpisać, zawetować lub zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Szef prezydenckiej kancelarii Piotr Kownacki powiedział w piątek, że trzy największe centrale związkowe jednogłośnie poprosiły Lecha Kaczyńskiego o niepodpisywanie ustawy. W piątek prezydent spotkał się z przedstawicielami NSZZ "Solidarność", OPZZ i tzw. porozumienia związków branżowych.

Minister Kopacz w liście do prezydenta podkreśla, że dzięki ustawie zostaną wprowadzone czytelne i jasne reguły dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. "Rozwiązania zawarte w ustawie są jednym z kluczowych elementów w procesie porządkowania systemu ochrony zdrowia, wykonują bowiem konstytucyjną dyspozycję równego dostępu obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych" - napisała Kopacz. Jej zdaniem, ustawa zadośćuczyni oczekiwaniom Trybunału Konstytucyjnego. "Zostanie także spełniona zasada pewności prawa, ponieważ stan dotychczasowy, w którym +każdemu pacjentowi należy się wszystko+, tworzył w rzeczywistości iluzoryczność dostępu do ochrony zdrowia, stanowiąc zarazem podłoże do rozlicznych nieprawidłowości, w wyniku których w dostępie do świadczeń występowali równi i równiejsi" - podkreśla minister zdrowia.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, przewiduje, że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych. Określa też  kryteria  kwalifikowania świadczeń jako gwarantowanych.
Wykaz świadczeń gwarantowanych ma być dla pacjentów źródłem informacji o tym, jakie świadczenia będą finansowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a za które będą musieli częściowo zapłacić - chodzi o świadczenia, do których już są dopłaty, np. stomatologia, sanatoria, leki. Minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu, jaka część świadczenia będzie finansowana ze środków publicznych, a jaka przez pacjenta.

Zmieniono także przepisy dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych. Będą one świadczeniami gwarantowanymi, finansowanymi z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia. Ceny świadczeń będą ustalane na drodze negocjacji., a minister zdrowia dokona wyboru świadczeniodawców w drodze konkursu ofert.

Na konieczność określenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach środków publicznych zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku ze stycznia 2004 r., w którym to stwierdza się niezgodność ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ z konstytucją.

pap, em

Czytaj także

 2
  • bez-nazwy IP
    CZYLI PODWYŻKA ISTNIEJĄCYCH OPŁAT I DOPISANIE NOWYCH OPŁAT.
    W KAMPANI WYBORCZEJ PO TEGO NIE GŁOSIŁA
    • IGOR IP
      DAREMNE ZALE PROZNY TRUD .PREZYDENT DLA PLATFORMY NIE ZROBI NIC A NAWET PRZECIWNIE.