PSL jest za odebraniem przywilejów prezydentowi

PSL jest za odebraniem przywilejów prezydentowi

Dodano:   /  Zmieniono: 11
Odebranie prezydentowi RP zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi kraju oraz prawa do mianowania i odwoływania ambasadorów, a także umożliwienie mu wnoszenia poprawek do ustaw - to niektóre pomysły klubu PSL na nowelizację konstytucji.
W myśl założeń do projektu nowelizacji ustawy zasadniczej autorstwa ludowców, prezydent wybierany w wyborach powszechnych otrzymałby prawo składania poprawek do ustaw. Według szefa klubu PSL Stanisława Żelichowskiego, dzięki temu prezydent "miałby wpływ na proces tworzenia lepszego prawa". "Prezydent miałby większą rolę przy tworzeniu prawa; chcemy żeby otoczył się ekspertami i mędrcami niezależnie od tego, kto będzie prezydentem. Nie chcemy, żeby tylko sami politycy, którzy walczą często o swoje interesy, a nie o interesy państwa mieli wpływ na tworzenie ustaw" - powiedział w piątek dziennikarzom Żelichowski. Poprawki prezydenta przyjmowane byłyby zwykłą większością głosów, tak jak obecnie przyjmowane są poprawki Senatu. Według polityka, takie rozwiązanie miałoby dwa podstawowe atuty. "Otoczenie prezydenta musiałoby być bardziej merytoryczne niż polityczne, a zawsze zwiększenie liczby ekspertów pozwala urzędowi lepiej służyć krajowi" - zaznaczył szef klubu ludowców. Inną propozycją PSL jest odebranie prezydentowi zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi oraz możliwości powoływania i odwoływania ambasadorów, a przekazanie tych kompetencji szefowi rządu. "To rząd prowadziłby politykę zagraniczną i mianowałby ambasadorów, a nie prezydent. Zwierzchnikiem sił zbrojnych byłby także premier. Chcemy, żeby te styki władzy, które teraz są drażliwe i często kompromitujące dla państwa przestały istnieć" - powiedział Żelichowski.

Zmiany w Senacie

Zmiany w konstytucji nie dotyczą tylko urzędu prezydenta lecz także Senatu, w którym mieliby zasiadać reprezentanci m.in. samorządów: terytorialnego wszystkich szczebli, środowisk naukowych, samorządu rolniczego, organizacji pracodawców i pracowników oraz Polonii. Szef klubu PSL poinformował także, że ludowcy rozważają możliwość, aby dożywotnimi senatorami byli np. byli prezydenci, wybrani w demokratycznych wyborach. "Czasami tak bywa, że po skończeniu kadencji młodzi ludzie mają jeszcze duże doświadczenie, z którego żal nie skorzystać, a my obecnie nie korzystamy" - podkreślił. Żelichowski zapowiedział, że projekt PSL nowelizacji konstytucji zostanie zgłoszony dopiero po tym jak swoje propozycje zmian w ustawie zasadniczej złoży Platforma Obywatelska. "Jesteśmy lojalnym koalicjantem i zaczekamy z naszym projektem. Będziemy chcieli razem z kolegami z Platformy usiąść nad tymi projektami i wybrać najlepsze rozwiązania dla naszego kraju" - podkreślił.

PAP dar

 11

Czytaj także