Wassermann i Kempa wracają do komisji

Wassermann i Kempa wracają do komisji

Dodano:   /  Zmieniono: 41
Zbigniew Wassermann i Beata Kempa (fot. Forum)
Sejm opowiedział się za powrotem Zbigniewa Wassermanna i Beaty Kempy do komisji hazardowej

W głosowaniu nad kandydaturą Kempy 165 posłów PO wstrzymało się od głosu. 22 przedstawicieli Platformy głosowało przeciw posłance PiS (w tym m.in. wiceszef klubu Rafał Grupiński i trzej posłowie z komisji hazardowej: Mirosław Sekuła, Sławomir Neumann i Jarosław Urbaniak). 5 posłów PO poparło Kempę, m.in. Jarosław Gowin i Antoni Mężydło. Klub PiS w całości poparł Kempę. W klubie Lewicy za kandydaturą posłanki PiS opowiedziało się 33 posłów, a 6 wstrzymało się od głosu - m.in. Ryszard Kalisz. Za jej kandydaturą opowiedział się też w większości klubu PSL - 28 posłów; jeden z ludowców był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Spośród kół parlamentarnych Kempę poparło 8 posłów Polski Plus i 3 z SdPl, a także 6 posłów niezrzeszonych.

W głosowaniu nad kandydaturą Wassermanna 186 posłów Platformy było przeciw. 5 przedstawicieli PO wstrzymało się od głosu (m.in. Jarosław Gowin i Adam Szejnfeld), a jeden - Antoni Mężydło - poparł kandydaturę posła PiS. Podobnie jak w przypadku Kempy, klub PiS w całości poparł kandydaturę Wassermanna. Głosowało za nim także 33 posłów Lewicy, a 6 wstrzymało się od głosu - m.in. Ryszard Kalisz. Za Wassermannem opowiedziało się ponadto 28 posłów PSL, jeden z ludowców był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Spośród kół parlamentarnych posła PiS poparło 8 posłów Polski Plus i 3 z SdPl, a także 5 posłów niezrzeszonych.

Posłowie PiS zostali w grudniu wyłączeni z komisji śledczej w związku z tym, że w 2007 r. jako członkowie rządu zgłaszali uwagi do projektu zmian w ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych. Wnioskujący o ich przesłuchanie posłowie PO argumentowali, że w ten sposób uczestniczyli w procesie legislacyjnym, który bada komisja śledcza.

PAP, arb

 41

Czytaj także