Lepper nie powalczy o prezydenturę. PKW odmówiła rejestracji kandydata

Lepper nie powalczy o prezydenturę. PKW odmówiła rejestracji kandydata

Dodano:   /  Zmieniono: 23
Andrzej Lepper (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania Andrzeja Leppera jako kandydata w wyborach prezydenckich - poinformowała Komisja. Andrzej Lepper zapowiedział odwołanie się od decyzji PKW.
PKW odmówiła zarejestrowania Leppera w związku z tym, że był on skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.  O tym, że osoba skazana takim wyrokiem nie może kandydować w wyborach prezydenckich, mówi konstytucja.

W zamieszczonym na stronach internetowych PKW uzasadnieniu do uchwały w sprawie odmowy rejestracji Leppera podkreślono, że 9 sierpnia 2005 r. został on prawomocnie skazany na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat m.in. za pomówienie z trybuny sejmowej w 2001 r. Włodzimierza Cimoszewicza, Jerzego Szmajdzińskiego, Andrzeja Olechowskiego, Pawła Piskorskiego i Donalda Tuska. Lepper, wtedy wicemarszałek Sejmu, zarzucił im m.in. przyjmowanie pieniędzy od biznesmenów i gangsterów. Szefa Samoobrony oskarżyła prokuratura. Sądy uznały, że Lepper oskarżał polityków, nie mając dowodów, co było "niegodnym sprawowaniem mandatu". W tym samym wyroku Lepper został skazany również za znieważenie w listopadzie 2001 r. ówczesnego ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, co jest - podkreśla PKW w uzasadnieniu uchwały - przestępstwem umyślnym, ściganym z oskarżenia publicznego.

Na postanowienie o odmowie rejestracji kandydata na prezydenta przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia uchwały. Lepper już zapowiedział, że będzie się odwoływał od decyzji PKW.

Komisja poinformowała również, że zarejestrowała jako kandydatów w wyborach prezydenckich: Andrzeja Olechowskiego, Kornela Morawieckiego i Janusza Korwin-Mikkego.

PAP, arb

 23

Czytaj także