Czystka w wywiadzie (aktl.)

Czystka w wywiadzie (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zbigniew Siemiątkowski został nowym szefem UOP i następcą Zbigniewa Nowka, zaś stanowisko szefa WSI po Tadeuszu Rusaku ma objąć Marek Dukaczewski.
Premier Leszek Miller przyjął dymisję szefa Urzędu Ochrony Państwa Zbigniewa Nowka. Jednocześnie mianował na to stanowisko Zbigniewa Siemiątkowskiego - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Jako powód swej dymisji Nowek podał rozbieżności istniejące pomiędzy nim a premierem Leszkiem Millerem na temat modelu funkcjonowania służb specjalnych.

Podaję się do dymisji, bo SLD godzi się na obniżenie efektywności funkcjonowania specsłużb w wyniku ich reformy - oświadczył Nowek. "Pan premier bierze na siebie ogromną odpowiedzialność w sytuacji, kiedy nasze państwo jest istotnie zagrożone" - powiedział.

W środę sejmowa speckomisja przyjęła do wiadomości wniosek premiera Leszka Millera o odwołanie Nowka ze stanowiska. Miller tłumaczył, że Nowek sprzeciwił się współuczestniczeniu w reformowaniu Urzędu. Projekt SLD przewiduje m.in. likwidację UOP.

Rzecznika rządu Michał Tober określił podanie się do dymisji pułkownika Zbigniewa Nowka jako "jedyne stosowne zachowanie".

Szef MON przyjął też dymisję szefa Wojskowych Służb Informacyjnych gen. Tadeusza Rusaka. Jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca Kazimierz Mochol.

51-letni dziś Rusak został powołany na szefa WSI w grudniu 1997 r. przez ówczesnego szefa MON Janusza Onyszkiewicza z Unii Wolności. Przedtem kierował krakowską delegaturą Urzędu Ochrony Państwa.

Rzecznik prasowy MON płk Eugeniusz Mleczak, który potwierdził tę dymisję powiedział, że jest ona "naturalną konsekwencją zmiany władzy w Polsce".

Spekulacje prasy, mówiące, że to Marek Dukaczewski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, obejmie stanowisko szefa WSI po zdymisjonowanym Rusaku, potwierdziło Centrum Informacyjne Rządu. Kandydatura ta otrzymała już pozytywną opinię Kolegium ds. Służb Specjalnych.

WSI - zgodnie z rozporządzeniem szefa MON - "wykonują zadania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w obronność państwa oraz naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie obronności, jak również przygotowują dla organów państwowych informacje i analizy istotne dla obronności państwa".

Struktura WSI to Zarząd Kontrwywiadu, Zarząd Wywiadu, Zarząd Studiów i Analiz, Biuro Ataszatów Wojskowych, Ośrodek Szkolenia oraz jednostki zabezpieczenia logistycznego.

nat, pap
Czytaj też: Pięć do zera
 0

Czytaj także