Kluzik-Rostkowska proponuje formy opieki nad dziećmi

Kluzik-Rostkowska proponuje formy opieki nad dziećmi

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Grupa żłobkowa, świetlica dziecięca, grupa zabawowa, dzienny rodzic, grupa sobotnio-niedzielna, mikrogrupa przedszkolna - to formy opieki nad dziećmi do lat pięciu zaproponowane w projekcie ustawy autorstwa Joanny Kluzik-Rostkowskiej (PiS).
W czwartek w Sejmie Kluzik-Rostkowska przedstawiła poselski projekt ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat pięciu. Jak podkreśliła, projekt wprowadza sześć różnych form opieki, które mogą być tworzone w zależności od potrzeb społeczności i regionu.

Grupa żłobkowa to forma opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci od 16 tygodnia do  trzeciego roku życia. W tej grupie zajęcia prowadzą wykwalifikowani opiekunowie oraz nauczyciele realizujący program pracy dydaktycznej odpowiedni do możliwości rozwojowych dzieci.

Świetlica dziecięca - forma opiekuńczo-edukacyjna - umożliwi dzieciom dostęp do kilkugodzinnej opieki oraz wczesnej edukacji. Grupa zabawowa ma zapewnić dzieciom poniżej trzech lat dostęp do wczesnej edukacji i udział w zajęciach prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych rodziców lub opiekunów pod stałą kontrolą konsultanta.

Dzienny rodzic ma być formą opiekuńczo-edukacyjną dla maksimum pięciorga dzieci w wieku od roku do trzech lat. W weekendy mają funkcjonować grupy sobotnio-niedzielne. Z kolei mikrogrupa przedszkolna przeznaczona będzie dla maksimum pięciorga dzieci w wieku trzy do pięciu lat, w której zajęcia ma prowadzić nauczyciel realizujący program podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rodzice wypełniający zadania zlecone przez nauczyciela.

pap, ps

+
 2

Czytaj także