Abp Kazimierz Nycz został kardynałem

Abp Kazimierz Nycz został kardynałem

Dodano:   /  Zmieniono: 3
fot. FORUM
Podczas konsystorza w bazylice świętego Piotra Benedykt XVI nałożył biret kardynalski metropolicie warszawskiemu Kazimierzowi Nyczowi i wręczył mu bullę z nominacją. Wraz z arcybiskupem Warszawy birety kardynalskie otrzymało 23 purpuratów z Kurii Rzymskiej oraz wielu krajów świata.
Nominacje kardynalskie, oprócz metropolity warszawskiego, otrzymali m.in.: prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa Mauro Piacenza, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan Kurt Koch, koptyjski patriarcha Aleksandrii w Egipcie Antonios Naguib, szef Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej Velasio De Paolis, arcybiskup Palermo Paolo Romeo, arcybiskup Waszyngtonu Donald William Wuerl i arcybiskup Monachium Reinhard Marx.

Sylwetka Kazimierza Nycza w serwisie Ludzie Wprost

Na konsystorz przyjechało z całego świata około 150 kardynałów, z Polski - Stanisław Dziwisz, Franciszek Macharski, Józef Glemp. Jest też prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Na uroczystości konsystorza przybyła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska.

Kardynał Nycz jest doktorem teologii w zakresie katechetyki. W  Watykanie był znany przede wszystkim jako współorganizator pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Organizował trzy ostatnie jego pobyty w Krakowie. Należał do najbliższych współpracowników kard. Franciszka Macharskiego, kiedy ten zarządzał archidiecezją krakowską. W swojej diecezji dał się poznać z otwartości zarówno wobec duchownych, jak i świeckich. Nie stroni od kontaktów z  mediami. Dewiza Nycza jako biskupa brzmi: "Ex hominibus, pro hominibus" ("Z ludu i dla ludu").

Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest katechetyka, w tym sposoby wykorzystania możliwości, jakie tej dziedzinie stwarza szkoła i formy katechezy parafialnej. Od jedenastu lat abp Nycz jest przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego w  Episkopacie Polski.

pap, ps

 3

Czytaj także