Polacy wolą Amerykanów niż Rosjan

Polacy wolą Amerykanów niż Rosjan

Dodano:   /  Zmieniono: 12
fot. sxc
W styczniu 43 proc. badanych przez CBOS zadeklarowało sympatię dla Amerykanów, 19 proc. wyraziło do nich niechęć. Z kolei 32 proc. ankietowanych darzy sympatią Rosjan. Niechęć do nich wyraża 34 proc. uczestników sondażu.
W styczniu 2011, jak co roku, CBOS zapytał respondentów o stosunek do innych narodów, próbując określić, które narodowości są przez Polaków darzone sympatią, a do których przeważa niechęć. Badaniem objętych zostało 38 narodów. Wśród nich znaleźli się m.in. Amerykanie i Rosjanie. Jak podaje CBOS, w ciągu ostatnich 18 lat zaszły wyraźne zmiany w stosunku Polaków do Amerykanów i Rosjan.

W 1993 roku większość respondentów darzyła sympatią Amerykanów, natomiast w stosunku do Rosjan przeważała niechęć. Kolejne lata przyniosły generalnie niewielkie zmiany w tym zakresie. Można jednak powiedzieć, że zaobserwowaliśmy powolny spadek niechęci do Rosjan oraz sympatii do Amerykanów - podkreśla CBOS. W 1993 roku sympatią darzyło Amerykanów 62 proc. ankietowanych, niechęć do nich wyrażało 9 proc. W tym samym roku sympatię do Rosjan zadeklarowało 17 proc. badanych, niechęć wyrażało 56 proc.

Z sondażu CBOS wynika, że największe zmiany w postrzeganiu obywateli USA zaszły w 2004 roku, czyli niemal rok po rozpoczęciu przez USA interwencji wojskowej w Iraku. Wówczas 45 proc. badanych darzyło sympatią Amerykanów, niechęć do nich wyrażało 20 proc. Z kolei największe zmiany w postrzeganiu Rosjan nastąpiły w 2008 roku. Wówczas 30 proc. ankietowanych powiedziało, że sympatyzuje z Rosjanami, niechęć do nich wyraziło 41 proc.

Największą sympatię do Amerykanów wyrazili ankietowani przez CBOS w 1997 roku (64 proc.). Z kolei największą niechęć do nich badani zadeklarowali w 2005 roku (24 proc.). Najwyższy stopień sympatii do Rosjan - 34 proc. - przypadł na 2010 rok; największą niechęć do nich - 61 proc. - wyrazili ankietowani w 2005 roku. W 2011 r. niemal taki sam odsetek Polaków wyraża sympatię do mieszkańców Rosji, co deklaruje do nich niechęć (odpowiednio 32 i 34 proc.). W stosunku do Amerykanów zaś wciąż sympatia (43 proc.) przeważa nad niechęcią (19 proc.).

Prezentowane dane pochodzą z badań "Aktualne problemy i wydarzenia", zrealizowanych w latach 1993-2011 na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych Polaków.

pap, ps

 12

Czytaj także