Misterska-Dragan w Radzie Nadzorczej TVP

Misterska-Dragan w Radzie Nadzorczej TVP

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. Wikipedia)
Barbara Misterska-Dragan zastąpi Bogusława Piwowara w Radzie Nadzorczej TVP - poinformowała rzeczniczka KRRiT Katarzyna Twardowska. Uzupełnienie składu RN TVP było konieczne po tym, jak Piwowar został wybrany na członka zarządu telewizji.
Misterska-Dragan to ekonomistka, była podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu. Zasiadała w Radzie Nadzorczej TVP w  poprzedniej kadencji. Jej kontrkandydatem do RN TVP był Krzysztof Indecki - prawnik, kierownik katedry prawa karnego Uniwersytetu Łódzkiego, wdowiec po prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joannie Agackiej-Indeckiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Za mało audycji dla dzieci

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej we wtorek przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Misterska-Dragan podkreślała, że  rolą telewizji publicznej jest przede wszystkim zagwarantowanie wolności słowa i dostępu do informacji. W jej cenie TVP powinna być instytucją "zdeterminowaną na wysoką jakość usług", zapewniającą w swych audycjach pluralizm poglądów i bezstronność. Kandydatka podkreślała także, że choć Kodeks spółek handlowych zobowiązuje władze TVP do dbania o dodatni wynik finansowy, głównym zadaniem telewizji publicznej jest wypełnienie misji, a nie generowanie zysku. Oceniła ponadto, że obecnie w ofercie programowej TVP jest zbyt mało audycji dla dzieci i młodzieży, co w przyszłości może negatywnie przełożyć się na ich chęć do płacenia abonamentu.

Za mało abonamentu

- Jest jeszcze dużo do zrobienia, by stworzyć pozytywny klimat w  zakresie płatności abonamentu - mówiła. Zaznaczyła przy tym, że w  społeczeństwie nie ma obecnie świadomości, że opłata abonamentowa jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiowych i  telewizyjnych, a zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, urzędy skarbowe mają obowiązek jej egzekucji.

Uzupełnienie składu RN TVP było konieczne po tym, jak KRRiT - na  wniosek RN TVP - powołała pod koniec kwietnia na członka zarządu tej spółki zasiadającego w Radzie Nadzorczej Bogusława Piwowara. Jednocześnie Krajowa Rada zdecydowała wówczas, że Piwowar zostanie członkiem zarządu 15 lipca, by nie paraliżować prac Rady Nadzorczej; z  ekspertyzy prawnej zamówionej przez KRRiT wynikało, że po rezygnacji któregokolwiek z członków rady nadzorczej organ nie będzie mógł odbywać posiedzeń i podejmować uchwał.

Drugie podejście KRRiT

Zakończony obecnie konkurs był drugim podejściem KRRiT do  uzupełnienia składu Rady Nadzorczej TVP. Miało się to stać przed 15 lipca, zanim Piwowar wszedł w skład zarządu, jednak na początku miesiąca, gdy było już wiadomo, że los KRRiT w obecnym składzie zależy od decyzji prezydenta (ostatecznie Bronisław Komorowski przyjął sprawozdanie KRRiT, które wcześniej odrzuciły Sejm i Senat), Krajowa Rada podjęła decyzję o zakończeniu ogłoszonego wówczas konkursu bez rozstrzygnięcia. W pierwszym konkursie do rozmów kwalifikacyjnych KRRiT dopuściła trzy osoby: Krzysztofa Czeszejkę-Sochackiego, Piotra Dmochowskiego-Lipskiego oraz Dariusza Zawiślaka.

W skład Rady Nadzorczej TVP wchodzą: Stanisław Jekiełek (jest jej przewodniczącym), Grzegorz Borowiec, Henryk Cichecki, Tadeusz Kowalski, Leszek Rowicki oraz Wojciech Roszkowski.

zew, PAP

 1

Czytaj także