Sikorski: znieważenie Litwinów to chuligański wybryk. Szukamy sprawców

Sikorski: znieważenie Litwinów to chuligański wybryk. Szukamy sprawców

Dodano:   /  Zmieniono: 
Radosław Sikorski, fot. Wprost
Szef MSZ Radosław Sikorski obiecuje naprawienie szkód w gminie Puńsk, gdzie nieznani sprawcy zamalowali litewskie nazwy na tablicach i znieważyli pomnik litewski.
"Szukamy sprawców skandalicznego incydentu w Puńsku; naprawimy szkody. Mniejszości mają prawo do dwujęzycznych tablic" - napisał we wtorek na Twitterze szef polskiej dyplomacji. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy zniszczyli w 14 miejscowościach gminy Puńsk 28 tablic i jeden pomnik, na którym namalowano farbą znak przedwojennej nacjonalistycznej organizacji Falanga.

MSZ krytykuje

"Chuligański wybryk" potępiło polskie MSZ, które w swym oświadczeniu przypomniało, że prawem mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczanie na terenach przez nie zamieszkanych dwujęzycznych napisów. "Właściwe władze podejmują działania zmierzające do wykrycia sprawców i naprawy szkód" - podkreślił resort dyplomacji. "Zamalowywanie napisów w języku mniejszości, czy na przykład zrywanie tabliczek z dwujęzycznymi napisami ulic jest niedopuszczalnym aktem wandalizmu stanowiącym nie tylko pogwałcenie polskiego prawa, lecz również godzącym w standardy ogólnie przyjęte w państwach demokratycznych" - czytamy w komunikacie MSZ.

Premier Litwy potępia

Premier Litwy Andrius Kubilius potępił we wtorek incydent w gminie Puńsk jako podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Prokuratura Rejonowa w Sejnach (Podlaskie) wszczęła we wtorek śledztwo w tej sprawie. W gminie Puńsk, gdzie 80 proc. mieszkańców to Litwini, wszystkie tablice z nazwami miejscowości i wsi są w dwóch językach: polskim i litewskim.

Litwa zakazuje dwujęzycznych tablic

Litewskie prawo, inaczej niż polskie zakazuje umieszczania dwujęzycznych tablic, nawet w rejonach, które są zamieszkiwane przez Polaków. Sprawa ta od dłuższego czasu wywołuje kontrowersje między Warszawą a Wilnem. W lipcu Sąd Administracyjny Litwy orzekł, że tablice z podwójnymi nazwami ulic na Wileńszczyźnie, w językach litewskim i polskim, mają być usunięte i zastąpione tablicami z napisem po litewsku.

Litewski rząd rozważa możliwość zezwolenia na używanie dwujęzycznych nazw ulic i miejscowości tam, gdzie mniejszość narodowa stanowi co najmniej jedną trzecią mieszkańców. Takie założenie przewiduje projekt ustawy o mniejszościach narodowych, który jest obecnie przygotowywany.

pap, ps

 0

Czytaj także