Tusk obiecuje miliony złotych seniorom. "To realne"

Tusk obiecuje miliony złotych seniorom. "To realne"

Dodano:   /  Zmieniono: 6
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd planuje zwiększyć od przyszłego roku środki na program senioralny, którego "istotą i kręgosłupem" będą uniwersytety III wieku. Szef rządu podkreślił, że ludzie starsi są "grupą bezcenną z punktu widzenia interesów państwa".

Premier zapewnił, że "bez żadnego ryzyka dla państwa" rząd zacząłby już realizować w tym roku program zwiększonych środków na konkursy, które wyłonią organizatorów zajęć dla starszych ludzi. - Ale chcemy też zwielokrotnić już w 2012 roku środki na program senioralny, którego istotą, kręgosłupem będą uniwersytety III wieku - dodał Tusk.

Szef rządu przyznał, że marzą mu się też inne działania dla starszych, towarzyszące uniwersytetom III wieku. - Zakładamy, że już w 2012 r. powinniśmy znaleźć 65 mln zł na wsparcie tych dodatkowych działań, co przy dotychczasowych środkach jest wzrostem o kilkaset procent - wyliczał premier. Tusk zapewnił również, że co roku rząd zwiększałby tę kwotę o kolejnych 20 mln zł, tak że - jak mówił - w 2014 roku powinno to już być 110 mln zł. - Nie mówię o środkach, które państwo tak sprawnie organizujecie we współpracy z samorządem czy także z donatorami - dodał. W ocenie Tuska wizja takiego wielkiego programu, którego skutki będą odczuwalne dla wszystkich zainteresowanych starszych Polaków, jest wizją realistyczną.

Premier podkreślił, że po raz kolejny spotyka się z osobami, które tworzą i biorą udział w zajęciach uniwersytetów III wieku. - To są ludzie, którzy potrafią marzyć o tym, aby nie tylko ich życie - po osiągnięciu wieku emerytalnego - mogło wyglądać aktywniej, lepiej niż do tej pory - mówił szef rządu. - Uniwersytety III wieku działają jak drożdże. Pomoc uczelni - które stanowią wsparcie dla uniwersytetów III wieku - jest warunkiem sine qua non, żeby ta działalność utrzymywała wysoki standard - dodał. Zdaniem premiera, ludzie - po osiągnięciu pewnego wieku - "bezdyskusyjnie" potrzebują wsparcia, pomocy. Szef rządu podkreślił zarazem, że dostrzega szansę, jaką może mieć Polska z większej aktywności ludzi starszych.

PAP, arb

 6

Czytaj także