Polacy: rząd pracuje źle

Polacy: rząd pracuje źle

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Donald Tusk (fot. KPRM)
Co setny Polak ma zdecydowanie dobrą opinię o pracy rządu PO-PSL. 60 proc. Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska pracuje źle - wynika z grudniowego sondażu TNS OBOP.
53 proc. respondentów uważa, że prezydent Bronisław Komorowski dobrze wypełnia swoje obowiązki (9 proc. wyraża tę opinię w  sposób zdecydowany). Przeciwnego zdania jest 35 proc. badanych (opinie zdecydowane wypowiada 11 proc. osób). 12 proc. respondentów nie ma  wyrobionej opinii.

39 proc. ankietowanych pracę Donalda Tuska ocenia pozytywnie a 51 proc. negatywnie. Zdecydowanych ocen pozytywnych jest mniej niż  zdecydowanych ocen nieprzychylnych (4 proc. w porównaniu do 18 proc.). Trudności z oceną działalności premiera deklaruje 10 proc. ankietowanych.

60 proc. Polaków działalność rządu ocenia źle, przy czym kategoryczny w swojej ocenie jest co piąty respondent (19 proc. odpowiedzi „zdecydowanie źle"). Dobrą opinię o rządzie ma 31 proc. badanych, natomiast ocenę zdecydowanie pozytywną wystawia 1 proc. osób. Zdania nie  ma 9 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadzono od 8 do 11 grudnia na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

zew, PAP