Ulga podatkowa dla oszczędzających na emeryturę

Ulga podatkowa dla oszczędzających na emeryturę

Dodano:   /  Zmieniono: 2
(fot. sxc)
W nadchodzącym roku osoby oszczędzające na emeryturę będą mogły odliczyć od dochodu wpłaty na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Odliczenie będzie przysługiwać także przedsiębiorcom opodatkowanym 19 proc. PIT-em. Ulga będzie jednak ograniczona.

Nowa ulga podatkowa to efekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od  osób fizycznych i ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych. Zostały one wprowadzone wiosną 2011 r. nowelizacją ustaw związanych z  funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (OFE), ale zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tymi regulacjami, w nadchodzącym roku podatnicy będą mogli oszczędzać na emeryturę nie tylko na Indywidualnych Kontach Emerytalnych, ale także na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego.

O ile środki wpłacane do IKE podlegają opodatkowaniu, ale wypłacane z  IKE emerytom są zwolnione z podatku, o tyle w przypadku IKZE będzie odwrotnie. Od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć wpłaty na  IKZE, ale wypłata będzie opodatkowana. Wielkość wpłat na IKZE nie będzie mogła przekroczyć w ciągu roku 4  proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, czyli przychodu podatnika za rok poprzedni. Poza tym wpłaty na IKZE nie będą mogły przekroczyć 4 proc. tzw. kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłaszanej na  podstawie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na  rok poprzedni.

Opodatkowany PIT-em będzie zwrot pieniędzy z IKZE, wypłata z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Osoby o najniższych dochodach będą mogły wpłacić na IKZE do 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w  poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z nowelizacją w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oszczędzający będzie mógł przenieść środki zgromadzone w IKE na  IKZE. Wartość przeniesionych środków będzie stanowić wpłatę na IKZE, która także może podlegać odliczeniu od dochodu. Nadwyżka ponad przysługujący w roku limit odliczenia będzie podlegać odliczeniu w  latach następnych.

W okresie dokonywania odliczeń od dochodu środków przeniesionych z  IKE do IKZE oszczędzający nie będzie mógł dokonywać wpłat na  indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

eb, pap