"Odbierają nam historyczne funkcje". Senatorowie nie chcą oddać pieniędzy na Polonię

"Odbierają nam historyczne funkcje". Senatorowie nie chcą oddać pieniędzy na Polonię

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Bogdan Borusewicz (fot. Aleksander Paszkowski/Wikipedia/CC)
Senackie komisje spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą, ustawodawcza oraz budżetu i finansów publicznych wnoszą o odrzucenie projektu uchwały ws. przeniesienia z Kancelarii Senatu do MSZ środków finansowych na współpracę z Polonią i wspierania Polaków za granicą.
Wniosek o odrzucenie projektu uchwały złożył senator PO Łukasz Abgarowicz. Za odrzuceniem projektu było 17 senatorów, przeciw 10, nikt się nie wstrzymał od głosu. Kazimierz Kleina (PO), który prowadził wspólne posiedzenie senackich komisji, ocenił, że dobrze się stało, iż projekt tej uchwały został odrzucony. - Przecież nikt nie odbiera Senatowi prawa do  opieki nad sprawami polonijnymi - mówił. Zaznaczył, że Senat w dalszym ciągu będzie nadzorował sytuację Polaków przebywających za granicą oraz  sposoby ich wspierania. Kleina poinformował, że senatorowie PO złożyli wniosek o  przeprowadzenie debaty w Senacie w sprawie wspierania Polaków za  granicą.

Z kolei, zdaniem wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (PiS), autora projektu uchwały, decyzja o jej odrzuceniu była czysto polityczna. - Ta uchwała była pozbawiona jakichkolwiek akcentów politycznych - powiedział. Podkreślił, że celem uchwały było wyrażenie dezaprobaty całej izby w sprawie przejęcia pieniędzy na Polonię przez MSZ.

W tegorocznej ustawie budżetowej 65,6 mln zł na współpracę z Polonią zostało przeniesione z Kancelarii Senatu do MSZ. Zmianę, podczas prac nad budżetem, krytykował PiS oraz część senatorów PO, wśród nich marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

W projekcie uchwały zwrócono uwagę, że decyzja Sejmu w tej sprawie "napotkała na sprzeciw senatorów, również tych, który mandat swój otrzymali z poparciem partii rządzącej". "Niezrozumiałe są powody takiej decyzji, która odbiera Senatowi RP jego historyczne funkcje i przerywa zakorzenioną w polskim zwyczaju politycznym rolę Senatu RP" - napisano w  projekcie. Drugie czytanie projektu uchwały zaplanowane jest podczas posiedzenia Senatu, które rozpocznie się 28 marca.

ja, PAP

+
 1

Czytaj także